Proč Izrael čelil raketovým útokům?

Po 14 dnech kdy bylo na Izrael vystřeleno hnutím Hamas téměř 5000 raket, zavládlo příměří. Klid zbraní je bohužel dočasný. Mírové řešení konfliktu nepřinesou do této oblasti politici ani vojenská síla. Důvod tlaku a historicky všech útoku na stát Izrael spočívá v poslání židovského národa.

Židé mají speciální roli ve vývoji lidstva. Mají být celému světu příkladem a přinést metodu spojení a sjednocení lidí. Ukázat všem, jak se spojit nad rozdíly jenž se mezi lidmi rozkrývají a žít mezi sebou v lásce a harmonii. To je poslání židovského národa a dokud ho nezrealizují, budou čelit vzrůstajícímu tlaku a útokům.

Proč se hermeticky uzavírá Izrael, když jsou tam nejvíce proočkováni?

Izrael plánuje kompletně uzavřít leteckou dopravu mezi Izraelem a celým světem. Vycestovat bude možné jen výjimečně se speciálním povolením. Toto opatření si vyžádala další mutace koronaviru, jenž se v Izraeli nezadržitelně šíří.

Izrael má největší proočkování na světě

Devíti miliónový Izrael měl počátkem ledna, dle dostupných zdrojů, 1 milión očkovaných lidí. Do konce ledna plánuje očkovat 2,25 miliónu z celkového počtu plánovaných 5,5 miliónů. Oprávněně tedy vyvstává otázka, proč čísla díky proočkování neklesají, ale naopak rostou?

Klíčová role Izraele pro svět

Izraelský národ má přinést celému světu metodu správného spojení mezi lidmi. Ukázat všem, jak se lidé mohou spojit nad rozdíly, jenž mezi námi jsou a žít v jednotě a v lásce mezi sebou.

To je historický a duchovní kořen národa Izrael, prakticky ukázat světu spojení podle metody „Miluj bližního jako sebe sama“. Bohužel tuto roli a tento příklad zatím nenaplňuje, a proto je na tento národ vyvíjen tlak ze strany přírody.

Pokud se cokoli děje, vždy je jako první pod tlakem a trpí národ Izraele. Tak tomu bylo vždy v historii a bude nadále, dokud Izrael nenaplní toto poslání světu.

Na co ukazují útoky ve Vídni?

Panika a strach po útocích ve Vídni zaskočila celou Evropu, zejména její židovkou komunitu. Již to nejsou teroristické útoky někde daleko ve světě, které se nás netýkají, ale v Evropě, tedy téměř za dveřmi každého z nás. Jaká je příčina těchto útoků a co nám ukazují?

Narůstající antisemitismus

Než se dostaneme k útokům a podstatě, seznamme se s pojmem a příčinou antisemitismu. Je to pojem označující nenávist a nepřátelství vůči židům – představitelům židovského náboženství, tedy etnické skupině. Jeho eskalace byla v druhé světové válce, kdy nacistická ideologie vedla ke genocidě Evropských židů.

Útoky ve Vídni

Na přelomu října proběhly teroristické útoky ve Francii a nyní ve Vídni. Téměř po 75 letech od ukončení druhé světové války jsme svědky nárůstu a eskalace krize projevující se zvyšující se nenávisti vůči židovskému národu ve světě a opět i v Evropě.

Proč trpí židé, co mají za znalost pro celý svět?

Podstata Judaismu spočívá ve velmi vzácné a potřebné znalosti pro všechny národy světa – jak dosáhnout skutečného míru mezi lidmi. Židé mají Tóru, což je návod na to, jak vytvořit správné mezilidské vztahy a sjednotit v lásce lidi mezi sebou nad všemi rozdíly, jež mezi námi jsou.

Židé mají nejen tuto znalost, ale hlavně mají být příkladem jejího využití pro vybudování jednoty národa. Ukázat a předat celému lidstvu, jak spolu v míru a v lásce mohou lidé žít. Obsah celé Tóry lze shrnout jednou větou – je to návod, jak na „Miluj bližního jako sebe sama“ v praxi.

Bohužel se židovskému lidu zatím nepovedlo tuto jednotu vybudovat. Proto evoluce přírody vývojem lidstva tlačí na židy, aby tuto znalost použili, vybudovali jednotu a předali příklad všem národům světa.

Dokud se tak nestane, bude vlna antisemitismu v mnoha podobách narůstat a Evropa je opět centrem, tak jako byla v druhé světové válce. Židé nemusí dělat nic, nikoho přesvědčovat či učit, jediné, co se po nich chce, je být příkladem pro ostatní národy v tom, jak se lidé mohou sjednotit a žít v míru. Doufejme, že se jim to povede a historie se nebude opakovat.