Inspirace dne – V radosti z nového života

Možná to nevypadá, ale příroda nás zbavuje zbytečného a toho co jsme dělali špatně.

Nebo opravdu zase chceme?
Pracovat denně deset hodin a pak to utratit za věci co za pár měsíců vyhodíme? Drancovat planetu a pak se divit, že onemocníme? Co se raději teď zastavit a zeptat, k čemu to všechno? Co je smyslem života?

Inspirace dne – Uvědomění si vlastní jedinečnosti

Každý člověk je výjimečný a jedinečný. Důležitým rozhodnutím člověka je zda s touto výjimečností naloží v souladu s plánem přírody = využije své jedinečnosti k prospěchu ostatním a společnosti, či ji zneužije pro své vlastní ego, obohacení a osobní prospěch.

Inspirace dne – Utrpení versus naplnění člověka

Všechna utrpení člověka pocházejí ze snahy naplnit sám sebe. Ve chvíli kdy nedostáváme to po čem toužíme – trpíme. Neomezené naplnění, nalezení smyslu života a zbavení se utrpení je v rozvíjení touhy pomoci a naplnit druhé.

Inspirace dne – Kam nás příroda směruje?

Všechny naše problémy ať již osobní, nebo světové jsou pozváním či popostrčením přírody k tomu, aby jsme se začali zabývat jedinou otázkou „Co je smyslem našeho života“ a naplnili ji, tedy: „Napravili naše mezilidské vztahy“.

Ve chvíli, kdy začneme pracovat na nápravě mezilidských vztahů a vytvoříme skutečné vzájemné propojení s ostatními, pak z našeho života problémy postupně zmizí…

Inspirace dne – Příběh o moudrém staříkovi, zloději a nejdůležitější otázce našeho života

Každé ráno chodil starý moudrý muž lesem k řece. Jednou ho na cestě přepadl zloděj a křikl na něj: „Kdo jsi a kam jdeš? Jestli chceš živý pokračovat v cestě dej mi zlaťák!“

Starý muž se na něj podíval a řekl: „Děkuji Ti“ a do ruky mu dal dva zlaťáky. Udivený zloděj se zeptal:  „Proč jsi mi dva zlaťáky když jsem chtěl jen jeden?“

Starý muž se usmál a odvětil: „Jeden jsem Ti dal abych mohl pokračovat v cestě a druhý proto, aby jsi mě tu i zítra ráno opět zastavil a připomenul mi nejdůležitější otázku jenž musím mít každý den na mysli: „Kdo jsem a kam jdu.“

Inspirace dne – Jaký by měl člověk mít hlavní cíl v životě?

Inspirace dne: „Jaký by měl člověk mít hlavní cíl v životě?“ Pochopit svoji roli v tomto životě a využít ji maximálně pro přínos a prosperitu celé společnosti, nikoliv výhodu a uspokojení sebe samého.

Inspirace dne – Správné spojení mezi lidmi

Základem nápravy všeho špatného ve světě je vytvoření správných vztahů – sjednocení mezi lidmi.

Proč se nám to ale nedaří? Do dnešní doby byla všechna spojení mezi lidmi vytvořena pouze pro dosažení egoistických cílů, vydělání peněz, získání moci, objevení či dosažení čehokoliv.

Náprava spočívá v tom, že se začneme spojovat „Ve prospěch společnosti s cílem dosažení smyslu života“. V tu chvíli se nám začne dařit na všech úrovních, protože takové spojení vychází s podstaty přírody a je jí podporováno.

Ostatní egoistická spojení budou zničena – proto se v dnešní době hroutí finanční, politické systémy a jsou krize všeho druhu. To vše bylo postaveno na egoistickém základě na místo základu altruistického = „Ve prospěch společnosti“ .