Ponaučíme se z krizí a válek, napravíme svět?

Všechny tragédie na světě, včetně válek, ekonomických krizí a pandemií, vznikají pouze kvůli špatným mezilidským vztahům.

Pokud řešíme problémy pouze na místě, kde vznikly, a odděleně od sebe, nikdy nedosáhneme trvalého řešení. Pouze náprava vztahů mezi lidmi může vést k pozitivním změnám ve vývoji lidské společnosti.

Nemusíme čekat na pomoc vlády ani nikoho jiného. Každý z nás může svým přístupem a pozitivním kontaktem s druhými lidmi napravovat svět, každou minutu svého života.

Inspirace dne – Trefa do černého, aneb Co znamená dělat správné věci v životě?

Jít naproti našemu osudu – dosáhnout smyslu a cíle života. Nedělat to, co si myslíme, že máme dělat, ale to, co po nás vyžaduje příroda. Co po nás tedy chce, co je tím smyslem života? Spojit se! Jak? Spojit se nad svoji egoistickou podstatou s druhými lidmi, žít naše životy tak, abychom ostatním pomáhali, nikoliv je využívali ve svůj prospěch. Žít v harmonii s ostatními a přírodou.

Inspirace dne – V čem je příčina utrpení?

V čem je příčina utrpení? Není v krizích a problémech dnešní doby, ale je v neznalosti odpovědi na základní otázku: „Co je smyslem života?“ Pokud začneme studovat přírodní zákony, pochopíme podstatu života, jak funguje příroda a jak se máme do ní správně zapojit abychom netrpěli.

V zápětí přichází druhá otázka: „Jak cíle života co nejrychleji dosáhnout a netrpět u toho?“ Odpověď poskytuje Kabala – nejstarší věda na světě, jenž popisuje působení přírodních zákonů na člověka. Více se dozvíte na: https://kabacademy.eu/cz/

Inspirace dne – Co je na světě nejhorši?

Zrcadlo, zrcadlo pověz mi co je na světě nejhorší? Na světě není nic špatného až na dvě věci: Tvé Ego, tedy zájem jen o sebe a tvá Lenost chtít se napravit.

A jak tedy napravit sám sebe a tím celý svět? Jednoduše. Začni tím: „Nedělej druhému to co nechceš, aby dělal někdo tobě“ Nápravou svého chování, zlepšíme mezilidské vztahy a tím se vyřeší všechny problémy ve světě. Nevěříš? vyzkoušej se tímto pár dnů řídit a uvidíš…

Inspirace dne – Jediný úkol pro každého z nás je?!

Dosažení míru ve světě je jedinou věcí o kterou musíme usilovat. Není to úkol pro vlády, ale pro každého člověka v běžném životě. Jak? Více než o sebe, začít se starat o druhé. Respektovat ostatní, naše vzájemné odlišnosti a nad nimi se spojit.

Proč se spojit? abychom mezi sebou v naších vzájemných vztazích rozkryli vyšší pozitivní silu přírody, nazývanou vlastností odevzdání, nebo-li skutečnou láskou. Pokud se spojíme s cílem prospívat si navzájem, od té chvíle začneme žít moudřeji, šťastněji, bez utrpení a strádání.

Inspirace dne – Video – Ozubená kolečka, aneb co je skutečně šťastný život?

Jaký je zdroj všech problémů, které jako lidstvo máme? Velmi jednoduché vysvětlení ve dvouminutovém videu pomocí koleček. Pokud si to uvědomíme, můžeme začít pracovat na své nápravě…

[youtube]https://youtu.be/EJwTlOS2tJA[/youtube]

Inspirace dne – video – Pojďme vytvořit ze svých činů a záměru Svět dobrých úmyslů

Od pradávna každý chtěl změnit svět k lepšímu a je jasné všem, že svět změnu opravdu potřebuje. Otázkou je ale jak. Naším úkolem není měnit svět, ale změnit sebe. Každý z nás se může stát lepším člověkem a pak se změní celý svět k lepšímu. Jak? Pojďme vytvořit ze svých činů a záměru Svět dobrých úmyslů, tedy vytvářet pěkné vztahy s ostatními lidmi i s přírodou samotnou. Více v krátkém videu zde.

[youtube]https://youtu.be/M1Um4bGU8V8[/youtube]