Podnikání v postkoronové době, jaké udělat změny, aby prosperovalo?

Koronavirus mění vše, už nikdy se nevrátíme do starých kolejí v žádné oblasti našeho lidského života. Koronavirus jako biologický program přírody nám ukázal, jak jsme celosvětové všichni propojení do jednoho celku a vzájemně závislí jeden na druhém. To, co se dnes stane v Americe ovlivní zítra i nás. Už nemůžeme být lhostejní nikde a k ničemu, jsme na sobě všichni celosvětově závislí a odpovědní zároveň. Jak se to dotýká podnikání a byznysů?

Konec konkurence, soutěžení a podnikání jen pro generování zisku

Všechny současné modely podnikání jsou postaveny na konkurenci. Tedy být lepší než druzí, udělat lepší výrobky, více prodávat, více získat, porazit konkurenci. Většina spolupráce v podnikání slouží pouze k tomu, aby někdo vytvořil zisk a vyhrál nad druhým.

To je zcela proti zákonům přírody. V přírodě spolupracují všechny její části ve prospěch fungování celku. Podívejme se na lidské tělo, každá buňka, každý orgán pracuje ve prospěch celého těla. Proto nyní budeme svědky toho, jak postkoronová doba všechny takto špatné orientované byznysy postupně eliminuje. Každé podnikání, které nebude vycházet ze základu fungování přírody, tedy ze spolupráce ve prospěch celku společnosti, postupně zmizí.

Nové podnikání, orientace na prospěch všem a skutečnou spolupráci

Pokud chcete, aby vaše podnikání rostlo, tím hlavním a jediným měřítkem úspěchu musí být, aby služba či výrobek skutečně pomáhal ostatním lidem, nikoliv primárně proto, aby firma generovala zisk pro pár jedinců. Je třeba pochopit, že není třeba generovat přehnané zisky, ale jen odpovídající příjem pro zajištění a růst podnikání.

Postupně začne také mizet z našich životů i pojem konkurence. Pokud někdo dělá něco lépe než druhý, není třeba s ním bojovat, snažit se být lepší, porazit ho, ale naopak konkurenci uvítat a začít dělat to co může udělat naše podnikání přínosnějším pro druhé. Spolupráce mezi firmami se změní z cíle spolupracovat aby porazili konkurenci, či pouze více vydělali na skutečnou spolupráci, aby zákazník získal, co potřebuje.

Končí poslední kapitola kapitalismu a nastupuje nové doba

Tuto změnu můžeme díky postkoronovým událostem nyní pochopit a začít tyto změny v podnikání sami provádět. Nebo se můžeme držet zajetých principů a snažit se jen vydělávat, pak budeme svědky toho, jak se podnikání rozpadají a vše půjde bolestnější cestou. Tak jako tak, éra firem pro pouhý zisk, éra egoistické spolupráce míří ke konci. Píše se poslední kapitola kapitalismu a otvírá se nová kapitola globálního propojení, ekonomiky, která slouží lidem k zajištění potřebného a plnohodnotného života všem.

Univerzální základní příjem všem lidem – bude Španělsko průkopníkem?

V souvislosti s dopady Koronaviru, zvažuje aktuálně Španělská vláda zavedení univerzálního základního příjmu (dále jen UZP) pro všechny lidi. Co to v praxi znamená?

Každý člověk by dostával měsíčně od vlády finanční částku, která by mu stačila na pokryti základních životních potřeb, tedy plateb za jídlo, bydlení, energie a zdravotní péči. Myšlenka konceptu UZP není úplně nová a již byla například testována i ve Finsku. Je také delší dobu předmětem mnoha diskuzí ekonomů i podnikatelů, zda se může jednat do budoucna o nový koncept ekonomiky.

Utopie nebo nový sociální model?

V současné době se blíží krize obrovských rozměrů. Hlavní odvětví, která byla zasažena koronavirovou krizí, způsobí obrovskou nezaměstnanost a tím výpadek příjmu velké části obyvatelstva každé země. Vlády po celém světě budou muset hledat řešení, jak poskytnout základní životní potřeby pro všechny lidi, a proto UZP může být vhodným řešením.

Ovšem dát lidem peníze jen tak by vedlo k ještě větší sociální krizi, protože by tím vzala vláda lidem touhu a nutnost cokoliv dělat. O tom mimo jiné svědčí současný sociální systém založený na dávkách, který nikoho nemotivuje cokoliv dělat a lidé raději využívají dávek co to jde. To je nejhorší možný scénář, kdy lidem přichází peníze bez nutnosti cokoliv dělat a růst, jak osobně, tak i profesně.

Řešením je UZP plus povinné vzdělání

Dát lidem peníze v rámci UZP by mělo být navázáno, podmíněno jejich účastí na zcela nových vzdělávacích programech. Každý člověk by měl nastoupit, denně studovat a pak se i aktivně podílet na budování vzdělávacího systému, který bude učit lidi, jak žit v nové době po koronaviru. Svět a ekonomika bude zcela jiná. Zmizí nadprodukce zbytečných věcí a služeb což tvoří více než 70 % celkové světové produkce.

Lidé se díky koronaviru začnou zajímat o skutečné hodnoty důležité pro život, a to vše přinese zcela zásadní změny pro společnost a na to by měly reagovat naše sociální a ekonomické systémy. Proto je třeba vybudovat úplně nový vzdělávací systém, který bude lidi učit skutečné hodnoty důležité pro život, vycházející ze základního principu přírody, kdy vše, co je ve společnosti činěno, musí být jednotlivcem činěno pouze ve prospěch celé společnosti, nikoliv ve prospěch jednotlivce.

Pak má použití UZP opodstatnění a šanci na úspěch, neboť bude podporovat systém pro vzdělání a rozvoj lidí, budování nové společnosti postavené na nových základech vzájemné odpovědnosti a propojení, tak jak je postavena celá příroda, celý systém, v němž žijeme.

Finanční pomoc lidem od státu? Ano, ale společně se vzděláváním.

Přísná opatření karantény, která vláda zavedla, mají nejen pozitivní dopad na omezení šíření koronaviru, ale také negativní dopad na finanční situaci občanů. Vláda si zcela jistě zaslouží pochvalu za pomoc podnikům a snahu udržet zaměstnanost. Nově podporuje dokonce i živnostníky. Co se ale stane, když přijdou lidem peníze na účty zdánlivě jen tak, jako podpora?

Dostat peníze, přitom být doma a nemuset nic dělat je zcela jistě lákavá představa. Kdo by to nechtěl? Ale pro občana a společnost je toto destruktivní přístup. Pokud člověk získá peníze,aniž by vyvíjel nějakou činnost, může se dostat do bodu, že nebude vědět, jak naložit se svým volným časem. A nejen to.

Pokud člověk nevidí v životě každý den cíl a odpovědnost, může mít pocit, že se stává nadbytečným a nepotřebným pro společnosti, což může skončit katastrofou. Psychické problémy, deprese, sebevraždy či spousta šílených střelců ve světě mělo jako společného jmenovatele ztrátu smyslu života, každodenní práce, pocitu potřebnosti a zapojení se ve společnosti.

Historie ukazuje nejen negativní příklady lidí, kteří přišli o práci či o rodinu, ale i zdánlivě šťastné události v životech těch, kteří získali peníze bez vlastního přičinění. Dědictví nebo výhry v loteriích často vzaly lidem práci, denní rutinu a vědomí důležitosti pro společnost, takže v konečném důsledku mnoho z těchto šťastlivců skončilo špatně.

Určitě nám nehrozí za státní peníze dva roky prázdnin a bezstarostnost, ale spolu s finanční pomocí by měla přijít k lidem i možnost nového vzdělání. Naučit lidi, kteří jsou nyní doma a bez práce, jak se zapojit do společnosti v období po koronaviru, ukázat jim nové principy vztahů, které ve společnosti budou muset vzniknout, abychom stávající krizi přežili bez následků – to vše je důležité stejně jako státem poskytovaná finanční pomoc.

Cestou k zajištění výše uvedeného by mohlo být například obdržení finanční podpory spolu s odkazem – webovou adresou srozumitelného videokurzu, jehož úspěšným absolvováním by vznikl nárok na další finanční příspěvek od státu.

Obdržené finanční prostředky a s nimi spojené vzdělání a nové dovednosti bychom měli po skončení současné krize společně uplatnit k dosažení konkrétního cíle, kterým bude společnost fungující v harmonii s přírodou a vznik správného propojení mezi všemi lidmi, tak, aby každý mohl žít život naplněný na všech jeho úrovních.

Blížící se ekonomická krize je pomoc od přírody, aneb jak nám pomůže od nadbytku a slepé cesty

Vývoj moderního člověka pokračuje neustálým egoistickým vývojem za uspokojením materiálních tužeb. Ekonomika je zaměřena na produkci nadbytku za účelem zisku. Tento stav není udržitelný a proto nám sama příroda pomůže z tohoto kruhu do kterého jsme se nyní dostali. Pokračovat ve čtení „Blížící se ekonomická krize je pomoc od přírody, aneb jak nám pomůže od nadbytku a slepé cesty“