Kryptoměny v současnosti lepší svět nepřináší

Kryptoměny v dnešní době už nejsou oblastí, která zajímá pouze pár technologických nadšenců a geeků, ale pomalu se stávají součástí naších životů.

Podle společnosti crypto.com dosáhne do konce roku 2022 celkový počet uživatelů kryptoměn na světě téměř jedné miliardy. Je snad někdo, kdo by neznal slovo kryptoměna, či jejího nejznámějšího představitele Bitcoin?

Zrychlení plateb, nezávislost na bankách a vládách, nižší poplatky, než jsou ty bankovní, to jsou nejčastější výhody, o kterých mluví propagátoři kryptoměn. Jakkoliv zní tyto důvody vznešeně, opak je skutečností. Vidina rychlého zbohatnutí, využít příležitost neboli nepřijít o něco hodnotného, mít více než ostatní, to jsou skutečné důvody proč se většina lidí o kryptoměny zajímá a investuje do nich.

Kryptoměny jsou zcela jistě budoucností části finančního systému. Není tedy otázkou, zda ano, či ne, ale jak. Zda budou přínosem pro lepší svět záleží pouze na tom, jak je využijeme.

Bohužel nyní je využíváme způsobem, kdy celosvětovou ekonomickou situaci pouze zhorší. Nejznámější kryptoměna Bitcoin, přezdívaná digitální zlato je omezena na celkový počet 21 miliónů virtuálních bitcoinových mincí. Podle analytické firmy Blockchain Glassnode tento počet drží přibližně 23 miliónu subjektů.

Nemusíme dělat složitý matematický výpočet, abychom pochopili, že v budoucnosti dojde v tomto finančním virtuálním prostoru ještě k většímu rozdělení společnosti. Je zde 23 milionů držitelů, kteří mají novodobé zlato a 8 miliard lidí nemá nic. Nůžky mezi bohatými lidmi a těmi, kteří nemají na zajištění základních životních potřeb, jsou již tak v dnešní době extrémně otevřené a prostřednictvím kryptoměn se rozevřou ještě více. Podle serveru peak.cz ovládá absolutní většinu (84 %) světového bohatství jen desetina lidí. Pokud by Bitcoin a jiné digitální měny plnily funkci uložení finanční hodnoty, což se nyní děje ve stále větším měřítku, ony zmíněné nůžky nerovnosti se dramaticky rozevřou.

Mít něco, co nemá druhý, či mít více, bylo vždy zdrojem nesvárů mezi lidmi, které vyústili v nejrůznější formy neštěstí a dovedly nás až ke světovým válkám. Lidská chamtivost přetrvává a stále se zvětšuje. V současnosti se přesunula do virtuálního prostoru.

Kam upřít zrak a směřovat naše myšlenky

Nerad zklamu všechny technologické nadšence, kteří vidí spásu a nápravu světa skrze kryptoměny, ale současné uchopení kryptoměn působí přesně opačně. Na místo upření zraku k novým kryptoměnám a dosažení zisků skrze jejich vlastnictví, bychom se měli ptát po smyslu naších životů. Povznést se nad náš ubohý denní život a zajištění finančních výhod pouze pro sebe sama.

Člověk je součástí přírody, která je propojena do jednoho harmonického celku. Každá část přírody, prvek či buňka pracuje ve prospěch celku. Není možné být úspěšný a mít se dobře, pokud moje činnost a zapojení se do společnosti nepřináší dobro a prospěch všem ostatním. Společnost a její fungování můžeme připodobnit k fungování lidského těla. Všechny orgány potřebují dostatek energie pro svoji činnost. Jak by fungovalo naše lidské tělo, pokud by dost energie měla pouze jen jedna ruka?

Ve chvíli, kdy změníme myšlenky a činy na místo získání osobního zisku a výhody nad ostatními, na prospěch pro všechny, pak se pozdvihneme na vyšší úroveň našich životů, kde bude vše podřízeno tomu, aby každý člověk žil plnohodnotný život. Tím vstoupíme do nové opravdové reality napravených mezilidských vztahů a kryptoměny bezesporu mohou tuto realitu podporovat.

Pokud ale budeme chtít kryptoměny využít starým egoistickým způsobem, jako výhodu pro sebe sama, mohou se stát příčinou globálních utrpení a válek.

Kdo může zastavit růst spotřebitelských cen a inflace?

Spotřebitelské ceny nejen v západní Evropě atakují historická maxima. Odborníci viní koronavirus a poukazují na jeho následky tzv. zácpy v dodavatelských řetězcích. Ty roztáčí ono pomyslné kolo vyšší poptávky, nedostatku komodit na trhu a z toho vyplývající růst cen.

Máme příležitost pochopit nutnost změny

Známe rčení, že trh určuje poptávku, je bezesporu pravdivé. Kdo se ale skrývá za slůvkem trh? Jsme to my – já i vy, zkrátka my všichni, kteří svým chováním určujeme to, co se bude dít. Dostali jsme díky koronaviru úžasnou příležitost abychom přehodnotili, co je pro nás důležité, z čeho bereme naše potěšení a uspokojení.

Naše hodnoty jsou bohužel postaveny primárně na materiálním základě. Produkujeme nadbytek a neustále chceme více a více. Nestačí nám rok starý telefon, ale chceme poslední model, stejné je to i s oblečením, autem a tak dále. Neustále hledáme dočasné uspokojení v nových věcech.

Tento model získávání potěšení roztáčí nákupní šílenství a přináší pouze zisky obchodníkům a majitelům firem, kteří neustále produkují nové a nové výrobky. Vydali jsme se cestou chamtivosti a soutěživosti, která vede do slepé uličky, na jejímž konci nenajdeme štěstí, ale zničenou přírodu a nešťastné lidi.

Jak začít žít skutečný život

Ve chvíli, kdy pochopíme, že pro svůj plnohodnotný život potřebujeme v materiální rovině jen to nezbytně nutné, můžeme se začít soustředit na skutečné duchovní požitky, ve kterých najdeme neomezené štěstí. Tedy na vytváření rodinných, společenských a komunitních vazeb.

Poškozené dodavatelské řetězce a naše ztracené štěstí nenapraví optimalizace vládních opatření, ale náš přístup, tedy to, že se zbavíme nadbytečného a místo orientace na štěstí ze spotřeby, najdeme štěstí v budování ohleduplných lidských vztahů.

Lockdown v Malajsii ochromil výrobu aut ve Škoda Auto

Malajsie, země vzdálená od České republiky téměř 12 000 km. Možná o ni ani většina z nás nikdy neslyšela, přesto lockdown v této zemi způsobil ochromení výroby ve Škoda Auto. Kvůli nedodání čipů, jenž jsou potřebné do palubní elektroniky vozů, je na odstavných plochách téměř 40 000 nedodělaných vozů. (zdroj aktualne.cz)

Celý svět je propojen do jednoho systému

Koronavirus nám ukazuje nejen na tomto případě, jak jsme na sobě vzájemně závislý. Lockdown v jedné zemi, ochromí ekonomiku a životy lidí v zemích tísíce kilometrů vzdálených. Nedostatek čipů, ochromí nejen výrobu aut, ale následně celých subdodavatelských a spolupracujících řetězců. Výsledné omezení se dotkne tísícu pracovních míst a tím úrovně životů tisíců rodin.

Vzájemná propojenost a závislost

V současnosti se snaží každá vláda bojovat za svou zemi, ochránit své obyvatelstvo a své ekonomické zájmy. Bohužel tento přístup nepovede k řešení krize, jenž je poprvé v historii lidstva globální, a dotýká se všech zemí a celého lidstva.

Pouze společné řešení a spolupráce všech zemí za účelem vyřešení pandemie koronaviru může přinést úspěch. Každá země se musí snažit pozdvihnout nad své ekonomické a mocenské zájmy a spolupracovat na řešení této pandemie ve prospěch všech zemí světa. Jen tak můžeme uspět v boji proti koronaviru.

Nadbytečné mizí, likvidace nejen gigantických výletních lodí

V docích Aliaga v Turecku se nachází hřbitov lodí. Do nedávna 2500 zaměstnanců likvidovalo převážně vysloužilé nákladní a kontejnerové lodě. Dnes tam připlouvají k likvidaci a sešrotování moderní gigantické výletní lodě, které ještě před pár měsíci vozily tisíce turistů.

Neprocházíme krizí, ale změnou vývoje společnosti

Pandemie korony se dotkla mnoha oblastí našeho života. Není to letmý dotyk – něco, co by se dalo označit krizí, která skončí, a my se opět navrátíme do našich původních životů. Korona přinesla katarzy a přehodnocení priorit našich životů a zamyšlení se nad jeho smyslem.

Příroda nás popostrčila na další vývojový stupeň, kdy se lidstvo musí přestat chovat jako malé nezodpovědné dítě, které si jen bezstarostně hraje a nestará se o to, co bude zítra.

Náš způsob života, kdy jsme drancovali planetu, spotřebovávali zdroje, bezstarostně dovolenkovali a cestovali po celém světě z jednoho místa na druhé, abychom si udělali pár fotografii a užili vydělané peníze, je definitivně pryč.

Nadbytečné zmizí

Výletní lodě určené k likvidaci, nevyužitá letadla na přistávacích plochách, opuštěná letoviska a nákupní centra – to je jen začátek. Kam jsme cestovali? A proč? Abychom se pochlubili selfíčky z celého světa? Nebo proto, že si zasloužíme odpočinek, když jsme deset hodin denně celý rok pracovali? A proč jsme tolik pracovali? Jaký to všechno mělo význam?

Likvidovali jsme přírodní zdroje a produkovali zboží, které ve výsledku nepotřebujeme, nebo po pár měsících skončí na skládkách. Možná vás to šokuje, ale než ničit planetu a produkovat nadbytek, je lepší sedět doma a nedělat nic.

To je bod, do kterého nás příroda pomocí koronaviru poposunula. Než začneme něco dělat, musíme si položit otázku – proč? Proč to děláme, jaký to má smysl? Komu to pomůže?

Pouze nezbytné pro náš život a naplnění jeho smyslu

Vývoj v následujících měsících nás dovede k pochopení, že se musíme orientovat pouze na to, co je potřebné pro zajištění našeho plnohodnotného života a co je prospěšné všem. Místo bezúčelného poletování a cestování po celém světě, se začneme zabývat skutečnou otázkou o našem životě, jeho smyslu a cíli.

Koronavirus přináší konec éry kapitalismu, ega a počátek zrození do nové společnosti

Covid19 není jen další světovou pandemií, ale je milníkem ve vývoji naší společnosti, transformaci a změně našich životů. Ať již média, vlády a odborníci tvrdí cokoliv, nacházíme se uprostřed pozitivního kolapsu – změny ekonomického, politického a sociálního rozsahu. Proč je toto zhroucení pozitivní?

Nová společnost fungující na principech přírody

Nyní se mění samotný základ způsobu našeho života, kdy v současnosti navzájem mezi sebou soupeříme o zdroje a prostředky k přežití. Příroda nás pomocí událostí spojených s koronavirem postrkuje k novému skutečnému způsobu života. Takovému, který bude postaven na nesobeckém základu, kdy se budou lidé vzájemně podporovat, nikoliv vzájemně využívat. Namísto toho, abychom usilovali o získání výhody nad ostatními, budeme se snažit dělat vše pro to, abychom prospívali celé společnosti. Takto fungují všechny části v přírodě a tam jsme nyní okolnostmi vedeni i my. Je to cíl a jediný možný model pro naše přežití.

Nebojme se opustit naši kuklu

V současnosti jsme jako motýl před zrozením uzavřeni v naší kukle jménem egoismus. Všechny myšlenky jsou směřovány jen ve prospěch sebe sama, což je ve výsledku příčinou všech utrpení na světě.

Příroda nás tlačí opustit kuklu, stejně jako to musí udělat motýl, aby v plné kráse a síle mohl poznat svět. Poznal celý skutečný svět a sám se světu ukázal ve své kráse. Změně můžeme jít vstříc tak, že se nebudeme držet našich starých egoistických životů a přístupů, ale zevnitř zatlačíme, aby kukla ega praskla.

Jak opustit a zatlačit na kuklu zevnitř prakticky?

Začněme vytvářet s druhými lidmi harmonické vztahy, tedy jednat a chovat se ke všem lidem jako k vlastní rodině. Nedělat druhým lidem to, co nechceme, aby dělali oni nám. To je opuštění kukly, zrození člověka do jeho skutečné podoby a vytvoření nového světa postaveného na principech přírody, harmonie a štěstí. Ve chvíli, kdy opustíme kuklu, zmizí koronavirus a poznáme skutečný život.

Éra ega, kapitalismu končí, přichází doba spojení a nové společnosti.

Proč není blížící se krize příležitostí ke zbohatnutí?

Po mnoho století platilo pravidlo, že krize byla příležitostí ke zbohatnutí. V minulosti v době krizí zbohatlo nejvíce lidí. Jedni chudli a prodávali své majetky, druzí nakupovali a bohatli. Proč následující krize bude jiná a nikdo nezbohatne?

Příroda popostrkuje lidstvo pomocí korekce ve formě koronaviru do poslední vývojové fáze člověka, jejímž cílem je změna egoistické podstaty člověka na altruistickou.

Příroda po nás vyžaduje, abychom se jí staly ekvivalentní. V přírodě je harmonicky propojena každá část s druhou a funguje ve prospěch celku. Toto směřování přírody probíhá již téměř 6000 let a i my jsme tlačeni k této změně. Protože ji nechceme vykonat dobrovolně sami, jsme popostrkováni pomocí přírodních katastrof, krizí a válek.

Jsme poslední generací, za kterou se tato změna uskuteční, ať chceme či nikoliv. Koronavirus jako biologický program přírody odstraní vše, co má egoistický základ. Egoistické mezilidské vztahy, společnosti, vládní zřízení, jednoduše vše, co nemá za cíl podporovat plnohodnotný život každého člověka na zemi, bude koronavirem odstraněno.

Již nyní jsme svědky uzavírání společností, jež produkují nadbytečné a nepotřebné věci, a tento trend bude pokračovat.

Na této krizi, která bude milníkem ve vývoji lidstva, již nikdo nezbohatne. Dostáváme příležitost se aktivně zapojit a přemýšlet, jak každý z nás může pomáhat druhým lidem a prospívat celku společnosti.

V tom tkví naše budoucí společné bohatství, jež bude vycházet nikoliv z peněz, ale z harmonických vztahů mezi lidmi.

Největší propad české ekonomiky, aneb proč nestartovat starou ekonomiku

Česká ekonomika má za sebou největší propad v historii – za poslední rok činí 10,7 %. A hlavním viníkem je situace s koronavirem v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro obnovení ekonomiky. Pomohou opatření?

Starou ekonomiku nenastartujeme

Fungující ekonomika je klíčovým faktorem pro fungování státu. Než se ale dostaneme k ekonomice státu, musíme se zastavit u podstaty koronaviru a jeho skutečného odkazu do ekonomiky.
Koranavirus zastavil starou ekonomiku po celém světě. Ekonomiku, jež je založena na egoistickém základě, na spotřebě, nesmyslné nadprodukci a na zisku pro pár jedinců. Tento princip je přesně proti přírodním zákonům. Staré časy se již nevrátí, a tudíž jakákoliv podpora, jež ze svého principu není v souladu s fungováním přírody, je jako vyhození peněz o okna.

Nová ekonomika a společnost založená na principech přírody

Lidstvo je součástí přírody, která funguje jako jeden integrální celek, ve kterém jsou všechny části spojeny do jednoho celku a každý díl pracuje v jeho prospěch.

Proto koronavirus zastavil a zlikviduje všechny ekonomické struktury a podniky, jež odporují tomuto základnímu a nejvyššímu přírodnímu zákonu.

Základní interpretace přírodních zákonů do světa ekonomiky z pohledu integrálního fungování přírody

1. Je potřeba, aby podnikání nebylo postaveno na egoistickém základě – produkování zisku pro pár jedinců, ale aby bylo založeno pouze na altruistickém základě – prospívání celé společnosti.
2. Budoucnost mají pouze společnosti, které vytvářejí služby a výrobky, jež jsou potřebné pro zabezpečení plnohodnotného života každého člověka.

Podpora ekonomika ano, ale pouze nové

V současnosti prochází společnost díky koronaviru přerodem. Egoistická společnost, kdy se každý zajímal primárně o sebe a chtěl získat co nejvíce pro sebe a na úkor druhých, pomalu mizí. Nová společnost, jež bude založena na altruistických principech, tedy kdy každý pochopí a bude se chovat tak, aby jeho činy prospívaly celé společnosti, je přede dveřmi.

Vstoupit do nich musíme, přírodní zákony platí pro všechny. Proto je třeba podpořit budování nové ekonomiky, jež bude schopna zajistit plnohodnotný život všem lidem, nikoliv podporovat staré egoistické společnosti produkující nadbytek či nepotřebné zboží a služby za účelem zisku pro pár lidí.