Takhle už žít nemůžeme, princ Charles vyzývá k ochraně klimatu, ale jak?

Tento týden probíhá v New Yorku setkání „Klimatický týden“, na kterém s velmi emocionálním proslovem vystoupil princ Charles. Jeho hlavní poselství a slovo, volným přepisem:

„Aby lidé začali něco dělat, musí přijít skutečná krize a ta už tu desítky let je a nyní vrcholí. Rozsáhlé lesní požáry v Brazílii, tající permafrost na Sibiři, celosvětově znečištěné ovzduší, … Takhle už dál žít nemůžeme, chovat se jako by zítřek neměl přijít. Musíme začít konat.“

Žádná navrhnutá řešení zatím nikdy nepomohla

G7, studie, návrhy, komise, protesty, podpory, spolky, nic z toho k nápravě ekologických katastrof a klimatu nepomohlo. Jednoduše proto, že ani nikdy nemohlo. Abychom provedli nápravu ekologických katastrof a klimatu, je potřeba pochopit princip přírody samotné.

Skutečné řešení všech ekologických problémů

Celá naše realita se skládá ze čtyř úrovní – kamenné, rostlinné, živočišné a lidské. Člověk je na nejvyšším čtvrtém stupni. Prakticky to znamená, že člověk svým chováním ovlivňuje stupně, které jsou pod ním.

Zde leží problém a řešení zároveň. Naše společnost se rozvíjí na základě egoistického principu. Každý se zajímá sám o sebe, chce získat obohacení na úkor druhých a přírody samotné. Takové chování je v přímém rozporu s přírodou, která se neustále snaží vytvářet harmonii mezi všemi jejími částmi. Naše mezilidské vztahy jsou poškozeny, a to následně ovlivňuje celou realitu, všechny nižší úrovně.

Proto náprava všech ekologických a klimatických problémů spočívá pouze v nápravě našich mezilidských vztahů. Ve chvíli, kdy napravíme naše mezilidské vztahy, napraví se i všechny nižší úrovně, které jsou pod člověkem. Ekologické problémy a katastrofy jednoduše zmizí, budou minulostí ve chvíli, kdy se k sobě a k přírodě začnou lidé chovat tak, aby společně vytvořili jeden harmonický celek.

Mimo našich vzájemných vztahů nemusíme napravovat nic, příroda udělá vše sama

Může se vám to zdát neuvěřitelné, ale je to tak a historie nám to ukazuje na spoustě příkladů. Po výbuchu atomové elektrárny v Černobylu opustili lidé tuto oblast. Dnes je tam již obnovená příroda a zvířata, včetně ohrožených druhů, jež se samy do této oblasti vrátily. Nebo příklad z Benátek, kde po uzavření turismu v období koronaviru příroda sama vyčistila znečištěné vodní ulice Benátek a do jejich blízkosti se po desítkách let navrátili delfíni.

Jednoduše řečeno, nebyl tam člověk, který by škodil. Příroda vše napraví, na nás je jen napravit naše mezilidské vztahy, neškodit druhým a přírodě… nic víc napravovat nemusíme.

Znečištění oceánů, korona virus a jiné krize, vše má jedno řešení

Řešení všech současných problémů lidstva spočívá v nápravě našich mezilidských vztahů. Ve chvíli, kdy napravíme naše vztahy na úrovni myšlenek a vnitřního přístupu k druhým lidem, budeme chtít pro ostatní dobro stejné, jako chceme nyní pro sebe, svět se změní.

Člověk je na nejvyšší vývojové příčce, a proto ovlivňuje svým chováním všechny nižší úrovně reality – kamennou, rostlinnou a zvířecí. Náprava našich vztahů způsobí obrovskou pozitivní reakci nápravy na nižších úrovních. Nebudou krize, hladomory, záplavy, znečištění oceánů, zmizí koronavirus.

Proč nejen Česko vysychá?

Tropické teploty se neustále zvyšují nejen v České republice, ale i v ostatních zemích světa. Vědci sestavuji mapy a odhadují dopady vývoje extrémních teplot. Proč se to děje?

Spojení všech částí přírody do jednoho harmonického celku

Příroda funguje jako jeden propojený integrální systém, který se neustále koriguje, aby byl vyvážený. Lidstvo svou činností a egoistickým chováním, nejen vůči sobě samému, ale i vůči přírodě, neustále narušuje vyvážení přírody. Proto extrémní sucha, zemětřesení, tornáda či cokoliv, co nazýváme přírodní katastrofou, není nic jiného než provedenou korekcí ze strany přírody směrem k lidstvu, aby nastavila zpět rovnováhu.

Technická řešení nepomohou

Žádná regulace odběru vody, stavba přehrad či jiných technických úprav nám nepomůže vyřešit následek, v němž se díky našemu chování nyní ocitáme. Příroda nám dává jasný signál, že musíme změnit přístup k chování k přírodě samotné a napravit naše mezilidské vztahy.

Napravit spojení mezi lidmi a přírodou

Řešením, do něhož nás příroda těmito prostředky popostrkuje, je napravit naše mezilidské vztahy a začít se ohleduplně chovat k druhým lidem. Vytvářet harmonické vztahy a správný vztah k přírodě samotné, tak aby ji mohli využívat i další generace. Pokud neuposlechneme toto popostrkování, tyto korekce přírody směrem k nastolení harmonie, situace se zhorší a údery přírody zesílí.