Jak a proč začít mít rád někoho koho nenávidím?

Proč někoho nenávidíme? Možná nám někdo udělal něco, co nás zranilo, co se nás hluboce dotklo, možná jsme si něco udělali vzájemně. Jak překonat nenávist ke druhému?

Zkuste ho mít rádi, vnitřně obejmout

Bez ohledu na to, co se stalo, zkuste nenávist nahradit láskou. Ve chvíli, kdy na danou osobu myslíte, místo vnitřního stavu nenávisti myslete na dotyčného člověka s láskou. Že je to nemožné, těžké a nechcete?

Ano, je to naše přirozenost odmítat druhé, považovat se za lepší, spravedlivější, ale právě tímto krokem se můžeme pozdvihnout nad naši přirozenost, nad naše ego, které poškozuje všechny naše vzájemné mezilidské vztahy.

Co se stane, když tak učiníme?

Zkusit druhého vnitřně obejmout a nenávist nahradit láskou. Tímto vnitřním krokem aktivujeme pozitivní sílu přírody, kterou můžeme nazvat absolutní láskou a pokročíme ve svém vývoji, stáváme se skutečným člověkem.

Čím více takovýchto pozitivních vnitřních proměn vůči druhým lidem vytvoříme, tím více pozitivně ovlivníme vývoj všech událostí ve světě. Vše, co se ve světě děje a považujeme za špatné, krize, neštěstí atd. je právě a pouze výsledkem reakce přírody na naše negativní lidské vztahy.

Tímto vnitřním krokem, záměrem máme možnost změnit sebe, naše mezilidské vztahy a tím vše co se děje v našem okolí a ve světě.

Proč je slovem roku 2019 slovo Existence?

Na jednom z největších internetových online slovníků „dictionary.com“ se stalo nejhledanějším slovem roku, a s ním souvisejících spojení, slovo „existence“. O čem to vypovídá?

Tento trend jasně ukazuje posun člověka v jeho vývoji z fyzické úrovně do úrovně duchovní. Mnoho lidí hledá odpovědi na existenční otázky – změna zaměstnání, přátel, partnera či dokonce pohlaví – ve fyzickém světě. Zkrátka hledají v něm odpovědi na otázky týkající se všeho, co chtějí získat a do čeho investují velké množství času. Toto hledání je samozřejmě pro život důležité, avšak není to ještě hledání skutečného smyslu života.

Skutečný smysl existence začne člověk hledat ve chvíli, kdy si začne klást otázku, co je smyslem života v mnoha jeho ekvivalentech. Například, proč se nám dějí nejrůznější situace v životě? Máme svobodnou volbu a pokud ano, tak v čem? Co se stane po smrti? A řadu dalších. Co když je tady na světě návod, jak získat odpovědi na všechny vaše otázky?

Ať už hledáte odpověď na otázky z fyzického světa a chcete porozumět, jak svět funguje, jak je řízen pomocí vyšších přírodních zákonů nebo chcete znát odpovědi na důvod vaší existence, je tady pro všechny moudrost vědy Kabaly. Existence z pohledu kabaly znamená, že v každém konkrétním okamžiku života hledám odpověď na otázku: „Co je smyslem života a jak ho dosáhnout.“ A to je to, co nám metoda kabaly přináší – praktickou cestu dosažení odpovědi na všechny otázky týkající se naší existence.

Pojďme zpět k vyhledávaní slova existence. Bylo hledáno buď v kontextu s otázkou „co je smyslem existence, života“ nebo v souvislosti s návodem, jak existovat ve výzvách a problémech dnešní doby. Tedy otázky pramenící ze strachu člověka o existenci samotnou v situacích, které se nyní dějí – klimatické změny, politická a ekonomická nestabilita, válečné konflikty, střelba do nevinných lidí a jiné.

Věda kabala nám vysvětluje, že máme k dispozici dvě cesty. První je přímá cesta. Jdeme přímo k cíli života, tedy snažíme se spojit s druhými lidmi a žít ve prospěch společnosti, nikoliv v prospěch sebe sama na úkor ostatních.

Druhá cesta, kdy člověk žije sám pro sebe a pro svůj prospěch, je pomalejší a bolestivější. Druhá cesta odporuje systému spojení v přírodě, a proto nás příroda pomocí korekcí ve formě utrpení mnoha podob, jako jsou nemoci, války, krize všeho druhu, směřuje k tomu, abychom se správně zapojili do systému přírody, spojili se s ostatními a žili a chovali se ve prospěch celku, společnosti.

Po smyslu života tedy pátráme všichni, ale záleží z jaké pozice a proč ho chceme znát…

Proč se člověk bojí položit otázku: „Co je smyslem života?“

Protože na ni nezná odpověď… A co nevíme či neznáme, to nám přináší pocity utrpení, nejistoty, tápání – a to si nikdo nepřeje. Proto se raději honíme za dočasnými cíli života, potěšeními všeho druhu, zkrátka zaměstnáváme se v životě vším, jen abychom se vyhnuli této otázce a hledání odpovědi na ni.

Přesný cíl vývoje a cesty člověka

Jsme součástí přírody a ta má přesný plán vývoje, nic se neděje náhodně. Lidstvo je posledním vývojovým článkem na Zemi a musí zde naplnit svůj předurčený cíl. Cílem je spojení všech lidí do harmonického celku jak mezi sebou, tak s přírodou.

Jak vzdáleni jsme od cíle

Pokud si pustíte televizní zpravodajství, asi každý pochopíte, jak vzdáleni jsme od cílového stavu vývoje člověka. Tedy stavu, kdy je lidstvo spojeno v dokonalé harmonii s ostatními lidmi a přírodou. Války, utrpení, krize na všech úrovních – to je současný stav našeho vývoje. Kudy vede z tohoto utrpení, které aktuálně probíhá, krátká cesta k dosažení spojení a harmonie?

Naštěstí je tu návod

V historii jsme se mohli mnohokrát bolestně přesvědčit, že žádná politická, ekonomická či vojenská řešení nikdy nepomohla k dosažení harmonie mezi lidmi. Žádný politik skrze dotaci ani žádný silný vojenský zásah nás neposune k tomu, co je cílem lidstva, tedy k dosažení harmonie a lásky mezi lidmi.

Naštěstí máme vědu, která se nazývá Kabala. Vysvětluje nám, jak se vyvíjí příroda, jejíž nedílnou součástí jsme. Odhaluje nám, co je cílem naší existence, tedy – jak se spojit s ostatními lidmi (navzdory rozdílům, jež mezi námi jsou) a dosáhnout stavu harmonie.

V dnešní době je autentická Kabala odhalena všem. Každý může studovat a najít praktickou odpověď na otázku, s níž jsme začali, tedy „Co je smyslem života?“, a jak to prakticky realizovat v životě. Například na webu Kabacademy můžete bezplatně studovat on-line kurzy a dozvědět se více o smyslu života, principu fungování této reality, ale hlavně zjistit, co s tím vším vy můžete prakticky v životě udělat.

Duchovní probuzení člověka

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci. V tu chvíli se člověk zastaví a ptá se:

„Co je smyslem života?, Proč jsem tady, za jakým účelem?“

Můžeme upadnout opět do spánku tím, že nebudeme hledat odpověď na tuto otázku a věnovat se pouze materiálnímu životu. Můžeme také zvolit pomalou cestou a hledat odpověď systémem pokus omyl a za pár desítek let možná životů to zjistit.

Nebo můžeme jít přímou cestou k cíli, rozkrýt účel nás stvoření na tomto světě v kontextu celé přírody pomocí Kabalistů, jenž toho dosáhli.

Nikdo nedosáhne spirituality sám

Duchovní dosažení je možné pouze ve spojení lidí. „Spiritualita“ a dosažení vyšší síly se rozkrývá při správném spojení více lidí. Nikdo nedosáhne spirituality sám. Vyšší svět je ukryt ve spojení mezi námi. Proto jediné co potřebujeme je napravit naše mezilidské vztahy a spojit se.

Jak vidět celou realitu?

Příčinou všech problému, neshod a následných konfliktů je rozdílný pohled na realitu. Každý z nás se dívá na svět skrze svoji vlastní klíčovou dírku = naše ego. Výsledkem je odlišnost pohledů a každý z nás má vlastní pravdu za kterou bojuje.

Jak se přestat dívat skrze malou klíčovou dírku a uvidět skutečnost = celou realitu? Dveře neotevře nikdo sám, musíme se spojit. Skrze vybudování nových správných vztahů ve společnosti se otevřou dveře a uvidíme realitu jaká je ve skutečnosti, ne jak ji vnímáme jako jednotlivci z pohledu „Co je zde výhodné pro mě“ ale z pohledu „Co je výhodné pro společnost“.

První krok na duchovní cestě

Vše co se v životě děje je absolutní dobro přicházející od Stvořitele, tedy vyšší síly. To, že to nevnímáme a trpíme je způsobeno naším egem, které vše posuzuje jen z hlediska osobního prospěchu. Prvním krokem na duchovní cestě je přijetí toho co se nám děje, byť nevíme proč tomu tak je.