Proč se člověk bojí položit otázku: „Co je smyslem života?“

Protože na ni nezná odpověď… A co nevíme či neznáme, to nám přináší pocity utrpení, nejistoty, tápání – a to si nikdo nepřeje. Proto se raději honíme za dočasnými cíli života, potěšeními všeho druhu, zkrátka zaměstnáváme se v životě vším, jen abychom se vyhnuli této otázce a hledání odpovědi na ni.

Přesný cíl vývoje a cesty člověka

Jsme součástí přírody a ta má přesný plán vývoje, nic se neděje náhodně. Lidstvo je posledním vývojovým článkem na Zemi a musí zde naplnit svůj předurčený cíl. Cílem je spojení všech lidí do harmonického celku jak mezi sebou, tak s přírodou.

Jak vzdáleni jsme od cíle

Pokud si pustíte televizní zpravodajství, asi každý pochopíte, jak vzdáleni jsme od cílového stavu vývoje člověka. Tedy stavu, kdy je lidstvo spojeno v dokonalé harmonii s ostatními lidmi a přírodou. Války, utrpení, krize na všech úrovních – to je současný stav našeho vývoje. Kudy vede z tohoto utrpení, které aktuálně probíhá, krátká cesta k dosažení spojení a harmonie?

Naštěstí je tu návod

V historii jsme se mohli mnohokrát bolestně přesvědčit, že žádná politická, ekonomická či vojenská řešení nikdy nepomohla k dosažení harmonie mezi lidmi. Žádný politik skrze dotaci ani žádný silný vojenský zásah nás neposune k tomu, co je cílem lidstva, tedy k dosažení harmonie a lásky mezi lidmi.

Naštěstí máme vědu, která se nazývá Kabala. Vysvětluje nám, jak se vyvíjí příroda, jejíž nedílnou součástí jsme. Odhaluje nám, co je cílem naší existence, tedy – jak se spojit s ostatními lidmi (navzdory rozdílům, jež mezi námi jsou) a dosáhnout stavu harmonie.

V dnešní době je autentická Kabala odhalena všem. Každý může studovat a najít praktickou odpověď na otázku, s níž jsme začali, tedy „Co je smyslem života?“, a jak to prakticky realizovat v životě. Například na webu Kabacademy můžete bezplatně studovat on-line kurzy a dozvědět se více o smyslu života, principu fungování této reality, ale hlavně zjistit, co s tím vším vy můžete prakticky v životě udělat.

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci.

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci. V tu chvíli se člověk zastaví a ptá se:

„Co je smyslem života?, Proč jsem tady, za jakým účelem?“

Můžeme upadnout opět do spánku tím, že nebudeme hledat odpověď na tuto otázku a věnovat se pouze materiálnímu životu. Můžeme také zvolit pomalou cestou a hledat odpověď systémem pokus omyl a za pár desítek let možná životů to zjistit.

Nebo můžeme jít přímou cestou k cíli, rozkrýt účel nás stvoření na tomto světě v kontextu celé přírody pomocí Kabalistů, jenž toho dosáhli.

Nikdo nedosáhne spirituality sám

Duchovní dosažení je možné pouze ve spojení lidí. „Spiritualita“ a dosažení vyšší síly se rozkrývá při správném spojení více lidí. Nikdo nedosáhne spirituality sám. Vyšší svět je ukryt ve spojení mezi námi. Proto jediné co potřebujeme je napravit naše mezilidské vztahy a spojit se.

Jak vidět celou realitu?

Příčinou všech problému, neshod a následných konfliktů je rozdílný pohled na realitu. Každý z nás se dívá na svět skrze svoji vlastní klíčovou dírku = naše ego. Výsledkem je odlišnost pohledů a každý z nás má vlastní pravdu za kterou bojuje.

Jak se přestat dívat skrze malou klíčovou dírku a uvidět skutečnost = celou realitu? Dveře neotevře nikdo sám, musíme se spojit. Skrze vybudování nových správných vztahů ve společnosti se otevřou dveře a uvidíme realitu jaká je ve skutečnosti, ne jak ji vnímáme jako jednotlivci z pohledu „Co je zde výhodné pro mě“ ale z pohledu „Co je výhodné pro společnost“.

První krok na duchovní cestě

Vše co se v životě děje je absolutní dobro přicházející od Stvořitele, tedy vyšší síly. To, že to nevnímáme a trpíme je způsobeno naším egem, které vše posuzuje jen z hlediska osobního prospěchu. Prvním krokem na duchovní cestě je přijetí toho co se nám děje, byť nevíme proč tomu tak je.

Proč nevnímáme vyšší duchovní svět, ikdyž v něm žijeme?

Žijeme ve vyšším duchovním světě, jen ho nevnímáme. Abychom slyšeli v rádiu stanici, musíme ho naladit na určitou frekvenci. Přijímač – rádio jsme my, naladění správné frekvence je náprava naších vzájemných vztahů. Když napravíme naše mezilidské vztahy s egoismu na altruismus rozkryjeme vyšší svět – stvořitele v němž se nacházíme ale nevnímáme.

Každý má v tomto životě možnost dosáhnout cíle života – duchovní realizace

Dnes jsem dostal zajímavou otázku: „Dosáhnou všichni lidé cíle svého života, ikdyž k tomu nebudou vyvíjet žádné úsilí?“ Pokud vás zajímá odpověď, sepsal jsem ji do článku.

Co znamená, že „Jsme zavázání dosáhnout cíle života?“

Příroda, stvořitel, vesmír, systém v němž žijeme, bůh, nazvěme vyšší sílu jak jen chceme, nás zavázala dojít k cíli života jenž pro nás připravila, tedy dosažení duchovní realizace. Dosažení znamená, že získáme stejné vlastností jako má ona vyšší síla, vlastnosti altruismu a odevzdání. Tedy vlastností přesně opačných v nichž se nacházíme nyní – egoismus a příjímání pro sebe sama.

Svoboda volby člověka, krátká nebo dlouhá cesta

Myslíme si, že máme svobodnou volbu a můžeme si dělat co chceme. To je ovšem pouhou iluzí. Lidský mozek tomu nemůže porozumět, ale jsme zavázání dojit do cíle jenž nám byl připraven. Dojít k němu musíme v jednom ze svých životů.

První tzv. dlouhá cesta, je cestou utrpení

Vlastně to ani cesta není, byť to nazýváme evolucí a vývojem lidstva. Člověk se stará pouze o naplnění svých egoistických tužeb. To se děje jak na úrovni člověka, pak i států a národů. Pokud se takto chováme, vyšší síla pak provádí na této cestě korekce aby nás nasměřovala správným směrem, tedy tam kam máme jít, kudy se máme vyvíjet.

Tyto korekce pro člověka jsou nemoci, nejrůznější problémy ať již v práci, v partnerských vztazích, finanční problémy, atd. Na úrovní národů jsou to potom války, epidemie a různé přírodní katastrofy. Ze své neznalosti se lidé od pradávna snaží tyto korekce vyšší síly i v dnešní době nějakým způsobem interpretovat a bojovat s nimi na nejrůznějších úrovních, ovšem marně. Důležité je říci, že korekce nejsou trestem jak se dříve domnívali náboženství a různé esoterické směry, ale láskyplným popostrčením vyšší síly správným směrem, byť se nám to samozřejmě v danou chvíli nezdá.

Všechny tyto problémy a situace co zažíváme jsou jen proto, abychom se na úrovni jedince napravili, duchovně se rozvíjeli a směřovali svoje kroky ke změně postoje z egoismu k altruismu.

Tyto korekce se dají přirovnat k dítěti s nimž jdou rodiče na procházku. Dítě bezstarostně lítá a myslí si, že může dělat co chce… Do jisté míry ano. Pod přísným a zároveň laskavým dohledem rodiče je v této iluzi ponecháno. Pokud ovšem vběhne například na cestu, tedy dělá něco co si rodič nepřeje, protože ví že by si dítě mohlo ublížit, pak přichází nejprve hlasité napomenutí, pak ještě důraznější a nakonec dítě dostane na zadek. Rodič ho přesně nasměruje kam má. Nic méně plačící dítě, jenž dostalo na zadek to rozhodně takto nevnímá, že je to pro jeho dobro a že rodiče ho milují. Zkrátka nechápe proč na něj rodiče křičeli a pak ještě dostalo na zadek, vždyť si chtělo jen hrát…

Takový příběh zažíváme každý den, když máme od života „nějaké problémy“. Jsou to korekce vyšší síly, jenž nás směřuje jako dítě tam kde se máme vyvíjet. Marně budeme rozklíčovávat proč se stalo ono nebo tohle či si stěžovat a brečet. Důvod je jen jeden, nevyvíjíme se jak máme.

Záleží jen na nás kolik utrpení a životů budeme potřebovat, abychom napravili svůj přistup k životu, tedy k lidem zahájili svoji nápravu chování z egoismu k altruismu.

Krátká cesta, cesta dosažení duchovní realizace studiem KABALY

Kabalisté, jenž dosáhli duchovní realizace, tedy napravení v tomto životě napsali knihy a přesně popsali cestu kterou absolvovali k nápravě. Zanechali nám přesný návod a systém studia jak nápravy v jednom životě dosáhnout, tak abychom nemusely být postrkování a korigování vyšší silou na pomalé cestě utrpení.

Výběr cesty už je na každém z nás…