Jaký je rozdíl mezi osobním a duchovním rozvojem?

Osobní rozvoj zahrnuje práci na sebe sama, aby člověk mohl dosáhnout svých cílů a snů ve fyzickém životě. Je to proces, který se může týkat různých oblastí života, jako jsou kariéra, vzdělání, vztahy, zdraví a kondice, finanční situace a další. Cílem osobního rozvoje je dosáhnout vyšší úrovně sebeúcty, sebevědomí, sebedůvěry a sebeuspokojení.

V rámci osobního rozvoje, mnoho lidí se snaží rozšířit své znalosti a zlepšit své dovednosti v oblastech jako je vzdělání, komunikace, jazyky, vyjednávání a organizace. Tyto dovednosti jim mohou pomoci zlepšit jejich kariérní příležitosti, zvýšit jejich příjem a dosáhnout lepšího finančního zabezpečení. Dále, osobní rozvoj také zahrnuje práci na svých emocích a myšlení, aby člověk mohl lépe zvládat stres a řešit konflikty.

Duchovní rozvoj znamená, že se člověk věnuje hledání a odhalení smyslu a cíle života.

Je důležité se rozvíjet v obou oblastech. Najít správně propojení a vyvážení. Zkrátka stejně tak jak potřebujem pro plynulou chůzi obě nohy, tak potřebujeme rozvoj našich vlastností pro zabezpečení našich materiálních potřeb, proto abychom se mohli věnovat odhalení a dosažení smyslu života.

Jak prožít smysluplný život? aneb dva životy v jednom

Ústřední scéna mnoha hollywoodských filmů: V posteli leží umírající člověk a přemýšlí nad tím, zda prožil svůj život smysluplně. Jeho úvahy a rady nejbližším, kteří ho v obklopují, nejčastěji začínají slovy: kdybych věděl, kdybych měl ještě šanci, co vše bych změnil…

Doufám, že čtete tento článek v plném zdraví a plní radosti ze života. Nicméně všem je nám jasné, že náš život jednoho dne skončí, a i my bude čelit těmto otázkám.

Co tedy musíme udělat, abychom si každou vteřinu svého života mohli říct: „Ano, můj život dává smysl“ a abychom měli radost z toho, že žijeme správně a nehoníme se za imaginárními hodnotami a cíli.

Ve skutečnosti máme příležitost žít dva životy současně.

Na jedné straně člověk žije na úrovni zvířete. Musíme si zabezpečit jídlo, bydlení, postarat se o děti, rodinu a prožit tento život se všemi jeho radostmi a starostmi v čase který nám byl vyměřen.

Na druhé straně má člověk na rozdíl od zvířat možnost dosáhnout věčný život, který je nekonečný a bez limitů. Nemluvíme tu o žádném lektvaru, který zajistí nesmrtelnost našich fyzických těl. Aby člověk mohl dosáhnout skutečný a věčný život, musí rozvíjet svoji duši. Pro tento rozvoj si musí vybrat vhodné prostředí, kde bude ve vhodné společnosti rozvíjet duši, a to znamená dosahovat lásku, mezi všemi a vším. Dosáhnout spojení bez ohraničení s každým člověkem.

Rozvíjet svojí duši a napravovat vztahy k ostatním lidem, je privilegiem a svobodnou volbou každého člověka.

Proč nepotlačovat myšlenky, ale pouze vybírat ty správné

Při pobytech ve tmě, kde dělám průvodce, často dostávám otázku: „Jak zastavit své myšlenky a zklidnit mysl tak, aby neposílala stovky myšlenek každou vteřinu a já si mohl odpočinout?“

Je to velmi dobrá otázka, vycházející z touhy člověka po dosažení vnitřního klidu. Bohužel, je ale postavena na omylu, že myšlenky jsou mé a jsem to já kdo je vytváří a může je zastavit

Podle výzkumu psychologů z kanadké Queen’s University má člověk v průběhu dne přibližně 6 200 myšlenek. Žádná z nich ale nepatří nikomu z nás, byť si je přivlastnňujeme a říkáme „napadlo mě“. Myšlenky jsou nám doslova posílány přírodou přímo do našeho mozku. My je pouze přijímáme a realizujeme. Nic jsme nikdy „nevymysleli“ pouze v malé míře vybíráme ze záplavy myšlenek ty, které budeme realizovat.

Moudrost Kabaly, která vysvětluje působení vyšších přírodních zákonů na člověka nám také objasňuje, že není cílem jakékoliv myšlenky potlačovat, ale je na nás pouze vybrat si a zrealizovat ty správné.

Jaké jsou tedy ty správné myšlenky, kterým mám věnovat energii a realizovat je ve svém životě? Jsou to myšlenky, které mě přibližují k odhalení podstaty a cíle života. Pouze když najdeme odpovědi na tyto základní otázky, dosáhneme skutečný vnitřní klid a naplnění, protože náš život se začne ubírat správným směrem.

Mám všechno, ale nejsem šťastný, proč?

Přišel za mnou kamarád se zajímavou otázkou, kterou jsem dostal už nesčetněkrát od lidí na pobytu ve tmě, kde dělám průvodce: „Vladimíre, já nevím, co se mnou děje. Mám všechno, co jsem si kdy přál, ženu, děti, peníze, jsem zdravý, mám práci, ale nejsem šťastný. Vlastně jsem spíše zoufalý, nemám si na co stěžovat, ale trpím, proč? Můžeš mi pomoci?“

Mám všechno, ale nejsem šťastný, proč?

Tato otázka a s ní související stav, jakkoliv se člověku může zdát nepříjemným a nechtěným, je ve skutečnosti obrovským darem od přírody, který se nazývá probuzení bodu v srdci. Je to probuzení touhy po odhaleni skutečného smyslu a cíle života.

Příroda nás vyvíjí pomocí neustále se zvětšující touhy v každém z nás. Nejprve toužíme po základních fyzických uspokojeních jako je jídlo, sex a rodina. Pak se naše touha zvětšuje, chceme peníze, pocty a slávu, poté dále roste a my toužíme po vědomostech. Příroda v nás probouzí tyto touhy a my je následujeme jako dítě a postupně realizujeme. Jedná se o touhy ve fyzickém světě, skrze které se naplňujeme, prožíváme naše životy a tímto způsobem se vyvíjíme na další vývojový stupeň člověka, který přestane hledat smysl a cíl života v naplnění materiálními věcmi, ale bude chtít poznat skutečný smysl a cíl života.

Celý náš život a realizace naplnění všech tužeb, nebo utrpení z jejich nenaplnění nás vede do tohoto místa k probuzení bodu v srdci. Do stavu, kdy se člověk, mnohdy skrze utrpení, někdy skrze nadbytek všeho hmotného, zeptá, proč jsem tady? Co je smyslem mého života? Nebo mám vše a nejsem šťastný, co mám dělat?

Můžeme pokračovat v našich životech, nemusíme nic měnit, rodinu, práci ani naše zájmy. První, co musíme udělat je zeptat se a chtít najít skutečnou odpověď, na otázku: „Co je smyslem mého života a jak ho dosáhnout?“. Pouze když nalezneme odpověď na tuto otázku, budeme absolutně šťastni.

Zaujal vás článek? Hledáte odpověď na tuto otázku? Chcete pokračování? Stáhněte si zde zdarma ebook, ze kterého jste si právě přečtli úvodní kapitolu.

Extrémní vedra v Evropě, svedeme to na skleníkové plyny?

Francie na jihozápadě hlásí až 42,6 stupňů Celsia. Oheň ve Španělsku zničil již 25 000 hektarů porostu a požár hlásí i německý národní park Saské Švýcarsko. Chorvatská Istrie omezuje množství vody pro turisty a na údržbu veřejných prostranství. Výčet dopadů extrémních veder a účet za ně by mohl dlouze pokračovat, pojďme ale přímo k důležitější otázce:

Co je příčinou extrémních veder?

Podle vědců jsou to skleníkové plyny a tvrdí, že pokud dramaticky neomezíme jejich produkci, vlny veder budou ještě větší a častější.

Nastat to může, ale také nemusí. Vše záleží na každém z nás. Máme možnost pochopit a rozkrýt fungování přírody a provést skutečnou nápravu. Lidé často a rádi říkají že jsou pány tvorstva. To není zcela pravdivé. Pány tvorstva nejsme, ale stojíme na nejvyšší příčce pyramidy stvoření. Tohle postavení nám přináší velkou odpovědnost, protože vše, co děláme, a hlavně jaké mezilidské vztahy mezi sebou vytváříme, ovlivňuje všechny nižší úrovně přírody, tedy zvířecí, rostlinou a kamennou úroveň.

Pokud jsou naše mezilidské vztahy založeny na vykořisťování a nenávisti, negativně tím působíme na všechny úrovně přírody pod námi. To se pak projeví extrémními klimatickými a geologickými změnami, které následně způsobují vedra, hurikány, zemětřesení atd.

Skutečné řešení oteplování

Kolik již vzniklo komisí, projektů a politicko-ekonomických rozhodnutí na omezení a snížení emisí skleníkových plynů? Poslední velkolepý plán představila Evropská unie. Cílem je snížení produkce emisí o 55 % do roku 2030.

Ponechme stranou všechna tato politická rozhodnutí, neboť jak vidíme, nepomohli v minulosti a nepomohou ani nyní, protože řešení není v oblasti ekonomické ani politické, ale v oblasti nápravy mezilidských vztahů.

Musíme si uvědomit naši odpovědnost, že každý z nás stojí na vrcholu pyramidy stvoření a každou svojí myšlenkou, slovem a činem k druhému člověku, ovlivňuje systém přírody pod námi. Je-li čin, slovo, či myšlenka směrem k druhému člověku pozitivní, pak ovlivňujeme přírodu pozitivně. Pokud je negativní či nenávistná, působíme na nižší úrovně negativně.

Všichni známe přísloví „Kdo seje vítr, sklízí bouři“. Jeho interpretace na jakékoliv přírodní extrémy, nejen vlny veder, zní: „Pokud zasejeme vítr ve vztazích, sklidíme bouři od přírody“.

Existuje pouze jedno řešení veder a všech problémů lidstva. Snažme se společně v každém mezilidském kontaktu zasít myšlenku vytvoření pozitivních vztahů, interakcí a činů k druhým lidem.

Zbavit se závislosti na plynu nepomůže

Zbavit se nezávislosti na ruském plynu a jak ho nahradit? To je tématem, které zaměstnává politiky v celé Evropě. Vše, co je Ruské dostalo nálepku zakázáno, odmítnuto, odstřihnuto, distancovat se. Zkrátka dát jasně najevo, že válka není akceptovatelná.

Na jednu stranu je logickým a správným krokem, že nechceme ekonomicky podporovat zemi, která vyvolá válečný konflikt, ale na druhou stranu je potřeba pochopit, že trvalé odříznutí na všech úrovních od Ruska či od jakékoliv jiné země není možné.

Každá země, národ, stát i člověk je propojen do jednoho globálního systému vzájemného spojení a závislosti mezi vším a všemi. To, co se stane v jedné části naší planety ovlivní na všech úrovních zbytek světa. Proto jakákoliv restrikce k druhým, je vlastně restrikcí proti nám samým.

Mnoho politiků volá po energetické nezávislosti od plynu. Navrhují nahradit ho fotovoltaikou, tepelnými čerpadly, jádrem atd. Bohužel tato myšlenka je naprosto milná. Ve světě, kde jsme všichni vzájemně závislí jeden na druhém se nemůžeme snažit být nezávislí – je to proti principu přírody. Proto jakýkoliv plán na energetickou či jakoukoliv jinou nezávislost je předem odsouzen k neúspěchu.

Správná otázka nezní: „Jak se stát nezávislými?“, ale „Jak být správně propojení s druhými lidmi, státy a zeměmi?“. Současný válečný konflikt v Evropě a příčina všech problémů ve světě tkví pouze v jednom – ve špatných mezilidských vztazích.

Nenávist, využívání druhých lidí ve svůj prospěch a sebestředný zájem o sebe sama. To vše jsou bohužel základy mezilidských vztahů dnešní doby. Za falešnými úsměvy, podáním ruky a objetím se skrývá ego, které hledá jen svůj vlastní zájem a prospěch. Nemůžeme se pak divit, že čelíme válkám a neštěstím po celém světě.

To, co do našich vzájemných mezilidských vztahů vkládáme, se nám následně materializuje. Příroda nás propojila. Ať chceme či nechceme, všichni lidé jsme na sobě závislí. Na nás teď je, abychom se naučili používat toto propojení správným způsobem. Místo využívání, pomáhat. Místo nenávistných myšlenek se snažit budovat láskyplné vztahy. Pouze tohle je skutečná náprava všech problémů – vytvořit správné mezilidské vztahy.

Kryptoměny v současnosti lepší svět nepřináší

Kryptoměny v dnešní době už nejsou oblastí, která zajímá pouze pár technologických nadšenců a geeků, ale pomalu se stávají součástí naších životů.

Podle společnosti crypto.com dosáhne do konce roku 2022 celkový počet uživatelů kryptoměn na světě téměř jedné miliardy. Je snad někdo, kdo by neznal slovo kryptoměna, či jejího nejznámějšího představitele Bitcoin?

Zrychlení plateb, nezávislost na bankách a vládách, nižší poplatky, než jsou ty bankovní, to jsou nejčastější výhody, o kterých mluví propagátoři kryptoměn. Jakkoliv zní tyto důvody vznešeně, opak je skutečností. Vidina rychlého zbohatnutí, využít příležitost neboli nepřijít o něco hodnotného, mít více než ostatní, to jsou skutečné důvody proč se většina lidí o kryptoměny zajímá a investuje do nich.

Kryptoměny jsou zcela jistě budoucností části finančního systému. Není tedy otázkou, zda ano, či ne, ale jak. Zda budou přínosem pro lepší svět záleží pouze na tom, jak je využijeme.

Bohužel nyní je využíváme způsobem, kdy celosvětovou ekonomickou situaci pouze zhorší. Nejznámější kryptoměna Bitcoin, přezdívaná digitální zlato je omezena na celkový počet 21 miliónů virtuálních bitcoinových mincí. Podle analytické firmy Blockchain Glassnode tento počet drží přibližně 23 miliónu subjektů.

Nemusíme dělat složitý matematický výpočet, abychom pochopili, že v budoucnosti dojde v tomto finančním virtuálním prostoru ještě k většímu rozdělení společnosti. Je zde 23 milionů držitelů, kteří mají novodobé zlato a 8 miliard lidí nemá nic. Nůžky mezi bohatými lidmi a těmi, kteří nemají na zajištění základních životních potřeb, jsou již tak v dnešní době extrémně otevřené a prostřednictvím kryptoměn se rozevřou ještě více. Podle serveru peak.cz ovládá absolutní většinu (84 %) světového bohatství jen desetina lidí. Pokud by Bitcoin a jiné digitální měny plnily funkci uložení finanční hodnoty, což se nyní děje ve stále větším měřítku, ony zmíněné nůžky nerovnosti se dramaticky rozevřou.

Mít něco, co nemá druhý, či mít více, bylo vždy zdrojem nesvárů mezi lidmi, které vyústili v nejrůznější formy neštěstí a dovedly nás až ke světovým válkám. Lidská chamtivost přetrvává a stále se zvětšuje. V současnosti se přesunula do virtuálního prostoru.

Kam upřít zrak a směřovat naše myšlenky

Nerad zklamu všechny technologické nadšence, kteří vidí spásu a nápravu světa skrze kryptoměny, ale současné uchopení kryptoměn působí přesně opačně. Na místo upření zraku k novým kryptoměnám a dosažení zisků skrze jejich vlastnictví, bychom se měli ptát po smyslu naších životů. Povznést se nad náš ubohý denní život a zajištění finančních výhod pouze pro sebe sama.

Člověk je součástí přírody, která je propojena do jednoho harmonického celku. Každá část přírody, prvek či buňka pracuje ve prospěch celku. Není možné být úspěšný a mít se dobře, pokud moje činnost a zapojení se do společnosti nepřináší dobro a prospěch všem ostatním. Společnost a její fungování můžeme připodobnit k fungování lidského těla. Všechny orgány potřebují dostatek energie pro svoji činnost. Jak by fungovalo naše lidské tělo, pokud by dost energie měla pouze jen jedna ruka?

Ve chvíli, kdy změníme myšlenky a činy na místo získání osobního zisku a výhody nad ostatními, na prospěch pro všechny, pak se pozdvihneme na vyšší úroveň našich životů, kde bude vše podřízeno tomu, aby každý člověk žil plnohodnotný život. Tím vstoupíme do nové opravdové reality napravených mezilidských vztahů a kryptoměny bezesporu mohou tuto realitu podporovat.

Pokud ale budeme chtít kryptoměny využít starým egoistickým způsobem, jako výhodu pro sebe sama, mohou se stát příčinou globálních utrpení a válek.