Proč cítíme smutek a jak se ho zbavit?

Kdo by neznal stavy smutku, oddělení či pocitu že nikam nepatřím a nikdo mi nerozumí. Proč z ničeho nic cítím, že jsem sám a nic mi nedává radost a naplnění?

Smutek cítíme, když jsme odděleni od našeho zdroje – přírody, tedy lásky a energie, která nás stvořila. Tyto pocity vznikají při oddělení od druhých lidí.

Jak se zbavit smutku a nízkých stavů?

Můžeme zkusit se něčím rozveselit a potěšit. Náštěva kina, dobrá večeře, zajímavý výlet, koupě nového oblečení. Je to fajn, vydrží to pár hodin možná dní a najednou je ten stejný stav smutku zpět. Možná ještě větší, proč?

Máme jedinou možnost spojit se zpět ze zdrojem lásky, stvoření, přírody nazvěme to jakkoliv chcete. Ale jak? Pouze tím, že se budeme starat o druhé, milovat je a budeme se s nimi spojovat.

Musíme překonat své ego a namísto sebe se soustředit na druhé. Tím se vrátíme k celistvosti a smutek bude nahrazen radostí ze života v propojení s ostatními.

Životní poslání není to samé co smysl života

Často se hledání životního poslání a smyslu života spojuje, ale jedná se o dvě odlišné věci.

Životní poslání
je to, čemu člověk věnuje svůj život na pracovní stránce. Každý máme své vlastnosti a schopnosti pro výkon určité profese. Někdo má talent na jazyky, jiný je schopným architektem a někdo umí skvěle vařit. Tyto schopnosti bychom měli rozvíjet a najít způsob, jak je využívat v práci, a tím být prospěšní ostatním lidem. To je životní poslání, které je u každého člověka jiné.

Smysl a cíl života je pro nás všechny stejný
Najít odpověď na otázku „Proč tu jsem?“ a „Co je smyslem života?“ Pouze tehdy když budeme znát odpovědi na tyto otázky, můžeme žít skutečně šťastný život, protože budeme vědět, kdo jsme, kam směřujeme a proč.

Jak najít smysl života? odpověď přináší věda Kabala

Abychom pochopili, co je věda kabala a jak nám může pomoci, pojďme si říci o realitě, ve které žijeme. Celá naše realita se skládá z fyzického světa a vyššího duchovního světa.

Fyzický svět vnímáme našimi pěti smysly a studují ho vědci pomocí věd, jako je fyzika, chemie, biologie atd. Tyto vědy nám částečně pomáhají porozumět fyzickému světu, ve kterém žijeme.

Pokud ale chceme poznat vyšší duchovní svět a tím pochopit celou realitu, potřebujeme nástroj pro jeho vnímání. Vědy které známe a našich pět smyslů nám to ale neumožní.

Proto je tu věda Kabala, která nám poskytuje nástroj pro studium vyššího duchovního světa. To znamená, že můžeme rozkrýt vyšší sílu přírody, která je nazývána také jako bůh, stvořitel či vesmír.

Díky tomuto rozkrytí zjistíme, jakým způsobem funguje celá realita, tedy celá příroda a všechny její zákony. Odhalíme smysl a cíl našeho života, proč tu jsme, co je naším úkolem, kam směřujeme a hlavně jak toho prakticky dosáhnout v tomto životě. Bezplatné online kurzy kabaly na https://kabacademy.eu/cz

Ponaučíme se z krizí a válek, napravíme svět?

Všechny tragédie na světě, včetně válek, ekonomických krizí a pandemií, vznikají pouze kvůli špatným mezilidským vztahům.

Pokud řešíme problémy pouze na místě, kde vznikly, a odděleně od sebe, nikdy nedosáhneme trvalého řešení. Pouze náprava vztahů mezi lidmi může vést k pozitivním změnám ve vývoji lidské společnosti.

Nemusíme čekat na pomoc vlády ani nikoho jiného. Každý z nás může svým přístupem a pozitivním kontaktem s druhými lidmi napravovat svět, každou minutu svého života.

Jak správně komunikovat – 3 tipy

Tip 1
Při komunikaci s druhým člověkem je důležité mít na paměti správný záměr. Měli bychom se vždy snažit o to, aby rozhovor a výsledné řešení bylo prospěšné pro obě strany, nejen pro mě. Je důležité se zamyslet nad tím, co chceme dosáhnout a jakým způsobem to chceme udělat, abychom předešli konfliktům.

Tip 2
Pokud se s druhým člověkem neshodneme, je důležité respektovat jeho odlišné názory a postoje. I když s ním nesouhlasíme, je důležité ho respektovat. To může pomoci udržet klidnou a věcnou diskusi, snížit napětí v rozhovoru.

Tip 3
Mít otevřené srdce. Měli bychom se snažit pochopit jeho pohled na věc a chápat situaci z jeho strany. To nám pomůže lépe porozumět jeho názorům a postojům a najít společnou řeč. Otevřené srdce také pomáhá udržet empatii a soucit v komunikaci.

Tyto tipy jsou klíčové pro úspěšnou komunikaci, která vede k lepšímu pochopení a navázání pozitivních vztahů. Je důležité se na tyto tipy soustředit při každé komunikaci, abychom dosáhli vzájemně pozitivních výsledků rozhovorů.

Jaký je rozdíl mezi osobním a duchovním rozvojem?

Osobní rozvoj zahrnuje práci na sebe sama, aby člověk mohl dosáhnout svých cílů a snů ve fyzickém životě. Je to proces, který se může týkat různých oblastí života, jako jsou kariéra, vzdělání, vztahy, zdraví a kondice, finanční situace a další. Cílem osobního rozvoje je dosáhnout vyšší úrovně sebeúcty, sebevědomí, sebedůvěry a sebeuspokojení.

V rámci osobního rozvoje, mnoho lidí se snaží rozšířit své znalosti a zlepšit své dovednosti v oblastech jako je vzdělání, komunikace, jazyky, vyjednávání a organizace. Tyto dovednosti jim mohou pomoci zlepšit jejich kariérní příležitosti, zvýšit jejich příjem a dosáhnout lepšího finančního zabezpečení. Dále, osobní rozvoj také zahrnuje práci na svých emocích a myšlení, aby člověk mohl lépe zvládat stres a řešit konflikty.

Duchovní rozvoj znamená, že se člověk věnuje hledání a odhalení smyslu a cíle života.

Je důležité se rozvíjet v obou oblastech. Najít správně propojení a vyvážení. Zkrátka stejně tak jak potřebujem pro plynulou chůzi obě nohy, tak potřebujeme rozvoj našich vlastností pro zabezpečení našich materiálních potřeb, proto abychom se mohli věnovat odhalení a dosažení smyslu života.

Jak prožít smysluplný život? aneb dva životy v jednom

Ústřední scéna mnoha hollywoodských filmů: V posteli leží umírající člověk a přemýšlí nad tím, zda prožil svůj život smysluplně. Jeho úvahy a rady nejbližším, kteří ho v obklopují, nejčastěji začínají slovy: kdybych věděl, kdybych měl ještě šanci, co vše bych změnil…

Doufám, že čtete tento článek v plném zdraví a plní radosti ze života. Nicméně všem je nám jasné, že náš život jednoho dne skončí, a i my bude čelit těmto otázkám.

Co tedy musíme udělat, abychom si každou vteřinu svého života mohli říct: „Ano, můj život dává smysl“ a abychom měli radost z toho, že žijeme správně a nehoníme se za imaginárními hodnotami a cíli.

Ve skutečnosti máme příležitost žít dva životy současně.

Na jedné straně člověk žije na úrovni zvířete. Musíme si zabezpečit jídlo, bydlení, postarat se o děti, rodinu a prožit tento život se všemi jeho radostmi a starostmi v čase který nám byl vyměřen.

Na druhé straně má člověk na rozdíl od zvířat možnost dosáhnout věčný život, který je nekonečný a bez limitů. Nemluvíme tu o žádném lektvaru, který zajistí nesmrtelnost našich fyzických těl. Aby člověk mohl dosáhnout skutečný a věčný život, musí rozvíjet svoji duši. Pro tento rozvoj si musí vybrat vhodné prostředí, kde bude ve vhodné společnosti rozvíjet duši, a to znamená dosahovat lásku, mezi všemi a vším. Dosáhnout spojení bez ohraničení s každým člověkem.

Rozvíjet svojí duši a napravovat vztahy k ostatním lidem, je privilegiem a svobodnou volbou každého člověka.