Vladimír Böhm

Zlepšit své osobní vlastnosti, být úspěšný v práci, dosáhnout štěstí v životě – to vše nám může přinést a je pro nás důležité, ale není to cílem.

Cílem je stát se lepším člověkem, dosáhnout skutečné lásky k druhým lidem. Překonat své ego a lidskou přirozenost užívat si na úkor druhých.

Dosáhnout našeho společného cíle, být prospěšný společnosti a sjednotit všechny a všechno v jeden celek.