Vladimír Böhm

Zbavit se nezávislosti na ruském plynu a jak ho nahradit? To je tématem, které zaměstnává politiky v celé Evropě. Vše, co je Ruské dostalo nálepku zakázáno, odmítnuto, odstřihnuto, distancovat se. Zkrátka dát jasně najevo, že válka není akceptovatelná.

Na jednu stranu je logickým a správným krokem, že nechceme ekonomicky podporovat zemi, která vyvolá válečný konflikt, ale na druhou stranu je potřeba pochopit, že trvalé odříznutí na všech úrovních od Ruska či od jakékoliv jiné země není možné.

Každá země, národ, stát i člověk je propojen do jednoho globálního systému vzájemného spojení a závislosti mezi vším a všemi. To, co se stane v jedné části naší planety ovlivní na všech úrovních zbytek světa. Proto jakákoliv restrikce k druhým, je vlastně restrikcí proti nám samým.

Mnoho politiků volá po energetické nezávislosti od plynu. Navrhují nahradit ho fotovoltaikou, tepelnými čerpadly, jádrem atd. Bohužel tato myšlenka je naprosto milná. Ve světě, kde jsme všichni vzájemně závislí jeden na druhém se nemůžeme snažit být nezávislí – je to proti principu přírody. Proto jakýkoliv plán na energetickou či jakoukoliv jinou nezávislost je předem odsouzen k neúspěchu.

Správná otázka nezní: „Jak se stát nezávislými?“, ale „Jak být správně propojení s druhými lidmi, státy a zeměmi?“. Současný válečný konflikt v Evropě a příčina všech problémů ve světě tkví pouze v jednom – ve špatných mezilidských vztazích.

Nenávist, využívání druhých lidí ve svůj prospěch a sebestředný zájem o sebe sama. To vše jsou bohužel základy mezilidských vztahů dnešní doby. Za falešnými úsměvy, podáním ruky a objetím se skrývá ego, které hledá jen svůj vlastní zájem a prospěch. Nemůžeme se pak divit, že čelíme válkám a neštěstím po celém světě.

To, co do našich vzájemných mezilidských vztahů vkládáme, se nám následně materializuje. Příroda nás propojila. Ať chceme či nechceme, všichni lidé jsme na sobě závislí. Na nás teď je, abychom se naučili používat toto propojení správným způsobem. Místo využívání, pomáhat. Místo nenávistných myšlenek se snažit budovat láskyplné vztahy. Pouze tohle je skutečná náprava všech problémů – vytvořit správné mezilidské vztahy.