Vladimír Böhm

Na pobřeží amerického státu Louisiany udeřil jeden z nejsilnějších hurikánů za posledních 170 let. Desítky mrtvých, tisíce lidí bez domova a elektřiny. Pozastavená těžby ropy v Mexickém zálivu se ztrátou 1,74 milionu nevytěžených barelů za den. Následné bleskové bouře a povodně paralyzují USA. Škody dosahují miliard dolarů. To je jen krátký výčet následků, jenž hurikán Ida zanechal.

Příčina

Počet a intenzita přírodních katastrof po celém světě má stoupající tendenci. Není to náhoda, ani žádný rozmar přírody. Nejčastěji jsou příčiny požárů, tornád, záplav či rozsáhlých such přisuzovány klimatickým změnám, které lidstvo způsobuje nešetrným zásahem do životního prostředí. To je špatná interpretace.

Příroda nás netrestá. Není to tak, že způsobíme nějaké znečištění či ekologickou katastrofu, což samozřejmě není správné, a pak jsme za to potrestání například hurikánem.

Příroda lidstvo směřuje a probouzí, abychom se začali zajímat proč a jakým způsobem žijeme, co je cílem našich životů a jak se správně zapojit do vývoje na naší planetě. Příčina všech katastrof a krizí vychází z našich poškozených mezilidských vztahů, vzájemného chování a myšlenek, které máme o druhých lidech.

Příroda reaguje na naše mezilidské vztahy

Pokud se k sobě chováme negativně, vzájemně se využíváme či škodíme druhým, pak se setkáme s negativní reakcí přírody na naše chování. To je to, co nyní jako celé lidstvo zažíváme.

Budeme-li usilovat o vzájemné pozitivní spojení mezi lidmi, snažit se být prospěšní celku společnosti, pak se setkáme s pozitivní odezvou přírody.

Všichni víme, že jako celé lidstvo jsme spojení a vzájemně závislí. Žijeme na jedné planetě, jsme informačně propojení internetem a jedna země je ekonomicky závislá na druhé… Do dnešních dnů jsme tuto závislost využívali negativním způsobem, tedy ve svůj vlastní prospěch na úkor druhých. Nyní je na čase začít využívat propojení pozitivně, ve prospěch všech lidí na zemi.

Příroda čeká na naše kroky a následně bude reagovat a rozvíjet nás ke globálnímu pozitivnímu spojení. Zda to bude skrze tlak přírodních katastrof, záleží na nás.