Vladimír Böhm

Koronaviry, záplavy, celosvětové ekonomické problémy, to je jen krátký výčet toho, čemu v současnosti čelíme. Svět poprvé v historii prochází globální transformací.

Všechny tyto událostí jsou pod vedením přírody, která popostrkává lidstvo na další vývojový stupeň. Jako dítě, když dospívá a rodiče na něj kladou vyšší nároky, stejným způsobem příroda chce po nás abychom dospěli.

Dospět pro člověka znamená zapojit se správným způsobem do vývoje přírody a dosáhnout smyslu života, to je přestat egoisticky využívat druhé lidi a přírodu samotnou.

Řešení všech problému současnosti je pouze v nápravě mezilidských vztahů. Proto nás příroda pomoci koronaviru uzavřela v našich domovech a neumožní nám kontakt mezi sebou do té doby, dokud nebudeme souhlasit se změnou našeho chování.

Nemusíme čistit znečištěná moře, řešit emisní povolenky, vymýšlet nová bezpečnější auta, či jakékoliv jiné inovativní nápady pro nápravu současných problémů lidstva. Vše, co se děje má jediný zdroj a tím jsou naše poškozené mezilidské vztahy.

Když napravíme naše vztahy k druhým lidem, postupně se napraví všechny problémy současnosti. Pokud tak neučiníme, příroda pomocí dalších virů, záplav, hurikánů vytvoří větší tlak, abychom změnily naše chování. Jako když matka říká dítěti: „Buď si ty hračky uklidíš po dobrém, nebo po zlém.“ Náprava mezilidských vztahů a společnosti, nečeká na vládní rozhodnutí, na počasí ani na cokoliv jiného. Každý se musí sám rozhodnout změnit svůj přístup k druhým lidem.