Vladimír Böhm

Po 14 dnech kdy bylo na Izrael vystřeleno hnutím Hamas téměř 5000 raket, zavládlo příměří. Klid zbraní je bohužel dočasný. Mírové řešení konfliktu nepřinesou do této oblasti politici ani vojenská síla. Důvod tlaku a historicky všech útoku na stát Izrael spočívá v poslání židovského národa.

Židé mají speciální roli ve vývoji lidstva. Mají být celému světu příkladem a přinést metodu spojení a sjednocení lidí. Ukázat všem, jak se spojit nad rozdíly jenž se mezi lidmi rozkrývají a žít mezi sebou v lásce a harmonii. To je poslání židovského národa a dokud ho nezrealizují, budou čelit vzrůstajícímu tlaku a útokům.