Vladimír Böhm

Magie, Madona s červeným náramkem, židovské náboženství atd., tak to je přesně to, co Kabala není! Kabala je nejstarší věda na zemi, jejíž počátek se datuje více než před pěti tisíci lety do dob starého Babylonu. Byl to praotec Abraham, jeden z prvních lidí, kteří dosáhli znalosti o smyslu a cíli života člověka na této zemi. Tuto znalost popsal a nazval Kabalou. Tak vznikla nejstarší komplexní věda na zemi, jenž popisuje fungování přírodních zákonů a jejich působení na člověka. Díky této znalosti může každý získat odpověď na otázku „Co je smyslem života?“

Co jsou přesně přírodní zákony, které Kabala popisuje?

Člověk žije v systému přírody. Označením přírodou není míněno pouze to, co vnímáme fyzickými smysly, tedy okolí, jenž bezprostředně vidíme, ale celý systém přírody, v němž se nacházíme a rozumíme jeho fungování pouze z malé části.
Někdo používá název vesmír, někdo Bůh, či Stvořitel atd. Mnohem přesnější označení je systém přírody. Člověk se nachází uvnitř něj a systém (příroda) na nás působí prostřednictvím přírodních zákonů a popostrkuje nás k cíli našeho života, ať již s tím souhlasíme či nesouhlasíme, víme o tom či nikoliv.

Jaký je tedy smysl a cíl našich životů?

Než si odpovíme na tuto otázku, pojďme se podívat na přírodu, ve které žijeme a jsme její součástí. Všechny prvky a části, i živé organismy v přírodě jsou spojeny do jednoho harmonického celku. Každá část prospívá svou činností a bytím pro celek přírody, naší reality. Například všechny orgány v lidském těle jsou propojeny a vzájemně se podporují tak, aby celé lidské tělo bylo zdravé a správně fungovalo. O harmonickém spojení prvků do jednoho celku bychom mohli najít příklad v každém procesu a propojení v přírodě.
Bohužel člověk se chová přesně obráceně než celá příroda. Namísto toho, aby svým životem prospíval společnosti a druhým lidem, chová se zcela egoisticky v rozporu s plánem přírody. Zajímá se primárně pouze o sebe, svůj prospěch, využívá k tomu druhé lidi, drancuje a znečišťuje přírodu.

Dosažení cíle života pomalou nebo dlouhou cestou

Namísto toho, abychom se přibližovali harmonickému spojení mezi všemi lidmi na zemi, což je cílem života člověka, jdeme zcela opačnou cestou , cestou oddělování se, využívání a z toho plynoucí rostoucí nenávistí mezi lidmi. Proto příroda skrze působení přírodních zákonů na nás tlačí a pomocí nejrůznějších korekcí ve formě přírodních katastrof, tsunami, záplav, zemětřesení či válek nás jako láskyplná matka své dítě koriguje, abychom se změnili a stali se hodnými dětmi, přestali zlobit a vzájemně si pomáhali, prospívali celku.

A právě věda Kabala obsahuje metodiku a vysvětluje všem lidem na světě, jak se máme správně vyvíjet. Je to praktická metodika, která učí lidi, jak se spojit nad rozdíly, které mezi námi jsou a bez ohledu na barvu pleti, vyznání či světonázor jak vytvářet správné mezilidské vztahy mezi sebou, tj. žít v harmonii. Ve chvíli, kdy vytvoříme správné mezilidské vztahy, se mezi námi rozkryje vyšší síla přírody a my objevíme skutečnou neomezenou realitu, v níž můžeme žít.

O dosažení tohoto cíle je rozhodnuto. Všichni lidé se spojí do jednoho harmonického celku, kdy každý se bude snažit žít a prospívat společnosti a druhým lidem. To je nejvyšší zákon přírody nazývaný láska = zákon o spojení všech částí podílejících se na prospěchu celku. Na každém z nás závisí rozhodnutí, zda půjdeme pomalou cestou bolestivých korekcí, nebo půjdeme přímo a budeme se vyvíjet v souladu s přírodou. Popis kratší a pohodlnější cesty nalezneme v nejstarší vědě Kabale, díky níž jsme schopni vyřešit všechny problémy současnosti, které trápí naši společnost a objevit nový skutečný svět, kde lze žít v harmonii bez utrpení.