Vladimír Böhm

Jedinou možností, jak se zbavit koronaviru a všech problémů dnešní doby, je začít studovat přírodní zákony a dle nich se chovat. Pouze pochopením těchto zákonů zjistíme, proč čelíme v dnešní době vlnám koronaviru a jak je zastavit. Nyní absolutně nechápeme, co po nás příroda chce, kam nás vede, co je smyslem života a už vůbec netušíme, proč je tu koronavirus.

Příroda je jeden globální propojený systém

Všechny tři úrovně přírody, kamenná, vegetativní a živočišná, jsou propojeny do jednoho globálního harmonického systému, kdy každá část podporuje celek a pozitivně přispívá do reality, do níž je sama zahrnuta.

Někdo může namítnout, že se v přírodě dějí kruté věci, ale to je pouze neznalost globálního fungování přírody. Zvířata, jenž loví a živí se druhými zvířaty, činí tak pouze na základě instinktu a zapojení do potravinového řetězce, jenž ve výsledku vede k vyvážení v přírodě. Zvířata loví a jedí pouze to, co potřebují pro svou vlastní existenci.

Horší než zvířata

Problém v přírodě nastává na čtvrté, nejvyšší úrovni, kde se nacházejí lidé. Mnohdy se chováme hůř než zvířata. Využíváme druhé lidi, snažíme se mít více, než potřebujeme pro svůj život, žijeme přesně proti principům přírody.

I člověk je zahrnut do přírody a platí pro nás nejvyšší přírodní zákon o spojení, ať chceme nebo ne. Příroda nás vyvíjí a skrze koronavirus tlačí na změnu lidské společnosti a na naše zapojení do celku reality. Již nemůžeme drancovat přírodu, využívat druhé lidi ve vlastní prospěch a produkovat nadbytek jen pro zisk. To je poselství koronaviru a všech problémů současnosti, jenž nám příroda posílá.

Jediné řešení krize

Pokud chceme přežít, musíme pochopit, co po nás příroda chce, jak funguje a jak máme změnit naše chování a mezilidské vztahy. Musíme se začít učit, jak se správně spojit s druhými lidmi, s přírodou a hlavně jak udělat svůj život prospěšným pro druhé. Tato nauka se nazývá integrální vzdělání.