Vladimír Böhm

Lidstvo prošlo mnoha systémy, od feudalismu, socialismu a nyní vidíme, že konči i mnohými oplývaný kapitalismus. Proč všechny tyto systému končí v propadlišti dějin, co bude dál?

Proti principům přírody

Všechny současné i minulé ekonomické, sociální a politické systémy byly postaveny na egoistických základech. Vždy s cílem, aby se měl dobře ten, kdo je na vrcholu tohoto systému. I komunismus, jakkoliv se holebal vznešenýmy ideály na venek, byl postaven na profitu pro ty, jenž vše řídili.

Egoisticky využívat druhé lidi i zemi, je v přímém rozporu s principy přírody, která je zcela založena na propojení do jednoho harmonického celku, kdy každá část se snaží o to, aby podporovala celek.

Celosvětová ekonomická recese, politické krize a pandémie koronaviru jen ukazují na nefunkčnost těchto systémů. Vlády po celém světě nemají ve skutečnosti žádné řešení. Střídají jednoho ministra za druhým, uzavírají země pomocí lockdownu, zkrátka neví co dál. I kdyby chtěli sebevíc, egoisticky postavené systémy proti principům přírody nelze opravit. Již nemohou sloužit dnešnímu globálně propojenému lidstvu.

Co bude dál

Nacházíme se ve velmi důležitém období vývoje lidstva. Příroda vyvíjí lidstvo k další úrovni, abychom si uvědomili vzájemné propojení mezi sebou a začali ho využívat správným způsobem. To znamená ve prospěch celku společnosti k zajištění plnohodnotného života každého člověka, nikoliv zisku pro pár jedinců. Všechny ekonomické, sociální systémy se budou transformovat do takovéto nové podoby.

Tak jako žena má porodní bolesti při rození dítěte, všechny současné krize nás vedou ke zrození do nového stavu správného spojení všech lidí ve společnosti. Je to bolestivé, změny jsou často odmítané a přesto jsou nezbytným projevem k opuštění starých systémů řízení, žití a fungování společnosti.