Vladimír Böhm

Probíhají nekonečné diskuze, kde a jak virus vznikl, jedna konspirační teorie trumfuje druhou. Pojďme se podívat na skutečný zdroj pohledem interpretace přírodních zákonů.

Celé lidstvo žije v systému přírody. Jsme její součástí a plně pod vlivem jejího řízení. Pojmem příroda není myšleno pouze to, co vidíme při pohledu z okna. Je to také vše, co dokážeme pojmout našimi smysly, jako země, vesmír, ale také vše, co naše smysly nedokáží pojmout a nazýváme to nekonečnem, universem, bohem či stvořitelem. Ve skutečnosti je to jedno a to samé, příroda.

V přírodě existují tisíce zákonů, z nichž lidstvo v současnosti zná a vědomě využívá pouze malý zlomek z nich. Příroda nás řídí a vyvíjí směrem k cíli života jenž je předurčen. Vše, co se děje v naších životech, je pouze díky působení přírodních sil na náš vývoj, tedy na život každého člověka. Všichni jsme součástí systému přírody, nikdo nemůže být mimo, ať se nám to líbí nebo ne.

Svoboda volby jedince a společnosti je předem definována výběrem z určitých předurčených možností. Jako malé dítě, které je v pokojíčku a nemůže si hrát s ničím jiným než s tím, co je mu dáno k dispozici, v tom je jeho a v přeneseném smyslu i naše svobodná vůle.

Pokud jsou zdrojem koronaviru netopýři, je dílem přírody. Pokud unikl z některé tajné laboratoře či vznikl jinak, třeba podle různých konspiračních teorií, pak je rovněž z přírody, protože ona nám to umožnila udělat. V přírodě se neděje nic náhodně, je to systém řízený pomocí zákonů a my pouze volíme z toho co je nám dáno.

Důležitá otázka není odkud přišel, ale proč?

Příroda směruje lidstvo, aby se vyvíjelo do stejné podoby jako je ona sama. Příroda je jeden propojený globální harmonický systém, kde všechny části jsou spojeny do jednoho celku a každá část funguje ve prospěch celku.

Pouze člověk se v přírodě chová přesně obráceně, odděleně, egoisticky. Drancuje přírodu a využívá druhé lidi ke svému prospěchu. Příroda nás nyní tlačí pomocí koronaviru a dalších přírodních korekcí jako jsou tsunami, války atd., abychom napravili naše chování a vytvořili správné mezilidské vztahy.

Nikoliv vakcína, ale náprava mezilidských vztahů, vytvoření společnosti na základě vzájemné podpory všech bude skutečným řešením této krize.

Máme možnost pochopit vzkaz přírody, která nás tlačí ke změně našich životů a ke změně přístupu k lidem i k přírodě samotné. Buď začneme pracovat na změně a měnit se, nebo budeme čelit dalším vlnám katastrof ještě horším, než byly ty předcházející, volba cesty je na nás.