Vladimír Böhm

Izrael plánuje kompletně uzavřít leteckou dopravu mezi Izraelem a celým světem. Vycestovat bude možné jen výjimečně se speciálním povolením. Toto opatření si vyžádala další mutace koronaviru, jenž se v Izraeli nezadržitelně šíří.

Izrael má největší proočkování na světě

Devíti miliónový Izrael měl počátkem ledna, dle dostupných zdrojů, 1 milión očkovaných lidí. Do konce ledna plánuje očkovat 2,25 miliónu z celkového počtu plánovaných 5,5 miliónů. Oprávněně tedy vyvstává otázka, proč čísla díky proočkování neklesají, ale naopak rostou?

Klíčová role Izraele pro svět

Izraelský národ má přinést celému světu metodu správného spojení mezi lidmi. Ukázat všem, jak se lidé mohou spojit nad rozdíly, jenž mezi námi jsou a žít v jednotě a v lásce mezi sebou.

To je historický a duchovní kořen národa Izrael, prakticky ukázat světu spojení podle metody „Miluj bližního jako sebe sama“. Bohužel tuto roli a tento příklad zatím nenaplňuje, a proto je na tento národ vyvíjen tlak ze strany přírody.

Pokud se cokoli děje, vždy je jako první pod tlakem a trpí národ Izraele. Tak tomu bylo vždy v historii a bude nadále, dokud Izrael nenaplní toto poslání světu.