Vladimír Böhm

Můžeme si stěžovat, litovat se nebo se na krizi způsobenou koronavirem podívat z širší globální perspektivy jako na pomoc přírody. Když to uděláme, najednou zjistíme, jak nám tato pandemie pomáhá uvědomit si a doufejme i odstranit z našich životů to, co nám neprospívá, to, co se nám, lidstvu, vymklo z rukou a sami si s tím již neumíme poradit. Jednou ze zasažených oblastí je svět sportu a sportovních utkání.

Podstata sportovních utkání pro inspiraci a rozvoj člověka po jeho fyzické stránce se v dnešní době zcela vytratila. Sportovního ducha nahradil bussiness drahých přestupů, nesmyslně vysokých odměn sportovců, sponzoringu, sázek, úplatků a z toho všeho vyplývající nevraživosti mezi sportovci, šířící se až samotným fanouškům.

Miliony na pozadí zápasů přetvořily sport na ekonomickou záležitost na pochybných základech se zištným cílem, který již s myšlenkou sportu nemá mnoho společného.

Zavřená sportoviště, zrušené zápasy, pozastavená olympiáda, není čeho litovat ba naopak. Díky koronaviru dostává naše společnost možnost navrátit se k normálním hodnotám v mnoha aspektech našeho života a sportovní klání jsou jednou z nich.

Sport se může opět navrátit do role inspirace a motivace pro všechny, aby člověk zatoužil sportovat s přáteli pro radost, zdraví a posílení lidského spojení.