Vladimír Böhm

Závist – vlastnost, která je v každém z nás. Zda nám prospěje nebo ublíží, záleží na jejím použití. Stejně jako ostrý nůž. Při správném použití v kuchyni nám může pomoct s přípravou jídla, nebo může být zneužit k ublížení člověku. Stejně tak je to i s vlastností závisti. Záleží na našem rozhodnutí, jak ji využijeme.

Rozvíjíme naši osobnost

Inspirovat se a vytvořit v sobě pozitivní závist k lidem, kteří nezištně pomáhají ostatním. Závidět kolik pomoci, lásky, pochopení, naděje, trpělivosti, empatie uměli vytvořit a předat druhým lidem. Vytvářením pozitivní závisti, prostřednictvím které si vybíráme správné vzory pro svůj život, rozvíjíme naši osobnost a celou společnost.

Živí, ale duchovně mrtví

Pokud závidíme druhým jakýkoliv materiální úspěch, dosažení či vlastnictví, ať již dům, peníze, auto nebo úspěch či slávu, jedná se o negativní závist. Touto formou závisti generujeme sebestředné negativní myšlenky po osobním dosažení, nedostatku a poškozujeme tím svoji osobnost a ve výsledku i společnost.

Naše myšlenky týkající se závisti jsou velmi mocné, a proto je vždy dobré dávat pozor na to, které budeme rozvíjet. Jejich zhmotnění může být zdrojem rozvoje naši osobnosti a naplnění, či zdrojem utrpení a nedostatku v našich životech.