Vladimír Böhm

Neustále se objevují nové vlny virů a jejich mutace. Sotva lékaři přijdou s vakcínou, viry mutují a přicházejí další vlny nemocí. Proč jsou virusy vždy o krok před lidstvem a jejich mutace ještě agresivnější než jejich předchůdci?

Již před staletími lékaři věděli a označovali jako důvod nemoci porušení vnitřní rovnováhy člověka. Důsledkem toho dojde následně k projevení nemoci. Na čem tedy záleží vnitřní rovnováha každého z nás?

Sociální prostředí neboli naše mezilidské vztahy

Naše vnitřní rovnováha záleží na tom, do jaké míry jsme správným způsobem integrováni do společnosti. Pokud vytváříme správné mezilidské vztahy s ostatními lidmi, chováme se k druhým lidem ohleduplně a s úctou, pozitivně tím ovlivňujeme naši vnitřní rovnováhu. Platí jednoduchá rovnice – čím více pozitivních vztahů vytvoříme s druhými lidmi, tím budeme zdravější.

Nemusíme se přetvařovat nebo dělat hrdinské či umělé dobré skutky. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem, jež mudrci řekli již před několika tisíci lety: „Nedělej druhému to, co nechceš, aby dělal tobě“.

Kde je zdravý duch, tam je zdravé tělo

Známé rčení platí přesně obráceně – pokud bude zdravý duch, pak bude zdravé tělo. Co znamená duch neboli duchovní = spirituální? Spiritualita je vytvoření harmonického spojení mezi lidmi podle principů přírody. Tedy stav, kdy se lidé k sobě vzájemně chovají tak, že si vzájemně pomáhají, nikoliv že se využívají či si ubližují.

Pokud se budeme k sobě tímto způsobem chovat, pak bude mezi lidmi harmonie, jež se následně odrazí pozitivně do naší vnitřní rovnováhy organismu a nemoci s virusy postupně zmizí.

Nastane přesně obrácený stav tomu dnešnímu, ve kterém se šíří vlny koronaviru jako zhmotnění našich špatných mezilidských vztahů do nejnižší biologické úrovně ve formě viru.