Vladimír Böhm

V současnosti nás sužuje nejen nárůst případů nakažených koronavirem, ale hlavně i nárůst nenávisti, hádek odborníků mezi sebou, mediálních přestřelek politiků a obviňování v souvislosti s vývojem onemocnění. Co nám to přináší?

Skutečný zdroj koronaviru

Musíme pochopit, že koronavirus je reakcí přírody na naše egoistické chování a poškozené mezilidské vztahy, kdy využíváme jeden druhého a přírodu samotnou.

Příroda je jeden propojený harmornický systém, ve kterém všechny její části fungují ve prospěch celku. Pokud nedodržujeme tento hlavní zákon, příroda nás pomocí koronaviru a dalších přírodních katastrof koriguje, abychom napravili své chování, naše mezilidské vztahy.

Nenávistné myšlenky šíří virus

„Tohle se mělo udělat, tohle zas ne, ten udělal špatně to, tamten neměl pravdu“ atd. Roztáčí se nekonečná kola rozhovorů, článků, video reportáží, ve kterých chce každý prosadit sám sebe, svoji domnělou pravdu a řešení.

Ve výsledku přibývá v naší společnosti nenávistných myšlenek, strachu a obav. Každá nenávistná myšlenka o druhých lidech je jako připojení se ke zdroji nákazy, jež vnese další dávku koronaviru do našich životů.

Kde je řešení současné situace, aneb lék na koronavirus?

Musíme samozřejmě pokračovat v hledání protilátek, dodržování nošení roušek a dalších bezpečnostních opatření, které hygiena nařizuje. Skutečnou nápravu ale musíme provést každý sám v našem přístupu k druhým lidem, k vytváření pozitivních myšlenek a ke sjednocení společnosti, abychom tímto vývojem prošli co nejrychleji.

Za své myšlenky nemůžeme, ty k nám přicházejí samy. Můžeme ale ovlivnit, které z nich budeme rozvíjet. Smýšlíme o druhých lidech pozitivně a snažíme se s nimi vytvořit hezký vztah? Nebo nenávistně, útočíme, obviňujeme, a tím poškozujeme naše vzájemné vztahy a podporujeme šíření koronaviru na vyšší úrovni.