Vladimír Böhm

Volby v Americe ztratily svoji vlastní podstatu, kdy společnost má zvolit a sjednotit se na výběru nejlepšího vůdce – prezidenta pro další období. Ve výsledku se z této události mají všichni radovat, že díky tomu dojde k nejlepšímu možnému posunu v životě každého. Na místo volby a sjednocení nad výsledkem voleb došlo k hlubokému rozdělení americké veřejnosti a nárůstu nepokojů v ulicích. Jaké je řešení?

Prezident nemůže být jen pro polovinu národa

Výsledek dramatických voleb a neochota stávajícího prezidenta uznat porážku, vedla ke vzniku dvou nesmiřitelných táborů. Lidé byli ochotni jít do ulic, protestovat dokonce i se zbraněmi. Některé americké státy zvažovaly i povolání ozbrojených složek a národní gardy do ulic.

Trump či Biden, vpravo nebo vlevo? Situace v USA bohužel připomíná hraní malých dětí. Buď bude po mém, nebo nic! Jen můj kandidát je nejlepší a když ne on, tak jsem ochoten jít téměř bojovat do ulic. Tím se stupňuje nenávist, hádky, neochota akceptovat názor druhého a roste krize ve společnosti.

Prezident by měl být prezidentem pro všechny, nikoliv jen pro polovinu. Namísto rozdělit národ by ho měl sjednotit a vést. Sjednocení je podstatou pro dosažení míru ve světě. Pojďme se podívat na fungování přírodního zákona o spojení.

Střední linie je cesta k řešení krize nejen v USA

Názory druhého nezměníme násilím, přesvědčováním ani vyhrůžkami. Nesouhlasit je v pořádku, pomáhá nám to růst. Musíme ale pochopit, že rozdílnost v názorech i chování každého člověka vychází z přírody samotné. Rozdíly mezi názory musíme spojit a vytvořit tzv. střední linii, jenž nám umožní budovat společnost ku prospěchu všem. Nepotlačovat názory druhých, naslouchat jim a chtít najít společné řešení ve spojení se nad rozdíly.

Podívejme se například, jak harmonicky funguje lidské tělo. Je to úplně stejný model jako celé lidstvo, jen v menším rozsahu. Všechny naše vnitřní orgány, jejich složení a funkce jsou naprosto odlišné. Srdce funguje jinak, než plíce či ledviny, ale díky správnému spojení do jednoho celku, zajišťují život těla.

Kdybychom převedli model těla na americké volby a následné událostí, tak by to vypadalo tragikomicky asi následovně. Srdce by protestovalo proti ledvinám a ostatním orgánům, že buď bude po jeho a všechny orgány se budou chovat jako srdce, nebo přestane fungovat, či zasáhne proti všem orgánům co fungují odlišně a nesouhlasí s ním.

Nejen v Americe se musí všichni lidé spojit do jednoho celku i přes rozdílné názory a chování, tak abychom žili a vše činili ve prospěch fungování celé společnosti. Každý má své místo ve společnosti, jak svojí odlišností přispět k fungování celku.