Vladimír Böhm

Na mužích je od přírody uložena povinnost prací zabezpečit rodinu. Je to ale pouze jedna část toho co jako muži máme vykonat, nikoliv se ale s konceptem práce ztotožnit. Práce kterou muž vykonává pro zabezpečení, nemá nic společného z jeho životním posláním a cílem života.

Ztratili jsme se v práci

V dnešní konzumní společnosti jsme se ztratili v práci. Stala se zejména pro muže středem jejich života a výplní celého dne. Vydělat dostatek peněz, k tomu našetřit na horší časy, nakoupit nepotřebné věci jenž za pár týdnů či měsíců stejně vyhodíme abychom pořídili ještě novější a pořád dokola. Tuto podstatu si uvědomuje čím dále více mužů a hledají východisko.

Poslání muže, nebo-li smysl života a jeho práce jsou dvě oddělené věci

Každý muž musí zabezpečit rodinu, v míře jenž je nezbytně nutná. Samozřejmě je fajn, pokud najde práci jenž ho baví, naplňuje a má přínos pro druhé lidi. Tím ale podstata a účel práce v životě muže končí. Není ji třeba věnovat více času než je nezbytně nutné, vydělávat více peněz než je potřebné na zabezpečení rodiny a běžného života. Neměli bychom padnout do pasti a ztotožnění se s rolí v práci jako s životním naplněním a cílem.

Posláním života každého muže je dosáhnout cíle a smyslu života, neboli duchovního dosažení. To je ten cíl proč tu jsme a kam nás příroda postupně rozvíjí. Muž by měl pracovat jen v nezbytně nutné míře a zbytek svého času věnovat studiu o smyslu života.

Díky tomuto studiu přinese pak do rodiny znalosti o skutečném fungování světa, smyslu života svoji ženě a dětem, jenž se pak budou správně vyvíjet a zapojí se vědomě do společnosti.