Vladimír Böhm

Celý svět upíná naději k nalezení léku. Čekáme zázračnou tabletku, kterou bude stačit polknout a vše se jako mávnutím kouzelného proutku vrátí do starých kolejí. Snad tomu ještě nevěříte? Pojďme se podívat na možnost, jak se můžeme sami stát skutečným lékem, aneb udělejme ze sebe v jistém slova smyslu chirurgy.

Skutečná příčina

Koronavirus není trestem, ani výsledkem tajného spiknutí či hříčka přírody. Je biologickým projevem na nejnižší fyzické úrovni toho, jak se k sobě jako lidé chováme. Naše mezilidské vztahy jsou bohužel egoistické, kdy se vzájemně využíváme, a to se demonstrovalo do biologické podoby virusu. Začátek je vždy v našich myšlenkách a záměru, poznáváte je? „Ať je vše výhodné hlavně pro mě. A co ostatní? – to je jejich problém.“

Osm miliard chirurgů

Jak se dostat z těchto koronavirových vln? Změna musí přijít ve vytváření našich mezilidských vztahů. A ty začínají tím, jak přemýšlíme o druhých. Na místo o sebe musím mít starost především o druhé.

Proč si nasazujeme roušku? Abych nenakazil sám sebe? Nebo mám starost, abych nenakazil druhé?

Stejně jako když jde chirurg na operační sál a nasazuje si roušku, aby nenakazil operovaného, stejným způsobem musíme začít myslet a mít primárně starost o druhé na místo o sebe. Vždy se snažit vytvářet pozitivní a všem prospěšné mezilidské vztah. Pak koronavirus postupně zmizí spolu s tím, jak zmizí negativní myšlenky k druhým lidem a každý se bude snažit starat a prospívat druhým lidem.