Vladimír Böhm

Na počátku dvacátého století Albert Einstein řekl: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“ A měl pravdu, kterou v současnosti vidíme. Lidstvo si není schopno poradit s vývojem pandemie koronaviru.

Interpretace výroku Alberta Einsteina

„Problém s koronavirem nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“ Pojďme se hlouběji podívat na to, na jaké úrovni myšlení a proč koronavirus vznikl.

Příroda, které je člověk součástí, funguje jako jeden vyvážený harmonický celek. Všechny její součásti jsou propojeny a vzájemně působí ve prospěch celku, až na člověka. Člověk neustále přemýšlí, jak využívat druhé lidi a přírodu samotnou ve svůj prospěch. Tím generuje negativní, nenávistné myšlenky, které se následně přeměňují v činy a jsou příčinou poškozených mezilidských vztahů a současného stavu vývoje lidstva, kdy čelíme rozpadu ekonomických a sociálních systémů po celém světě.

Příroda na to reaguje a snaží se nás navrátit do stavu harmonie. Na nejnižší biologické úrovni demonstruje naše negativní myšlenky a přístup k druhým lidem ve formě koronaviru.

Čím více jsou naše mezilidské vztahy poškozené, to znamená, čím více člověk sebestředně egoisticky jedná ve svůj prospěch na místo prospěchu ostatních a společnosti, tím horší vlny koronaviru přijdou.

Skutečný lék na koronavirus

Jediné, co musíme napravit, jsou naše mezilidské vztahy. To neuděláme v rovině, na které jsme je poškodili, tedy v rovině egoistického přístupu k druhým lidem a přírodě.

Jak uvedl Albert Einstein, musíme začít na nové úrovni. Nikoliv z ega a získání výhod pro sebe samého, ale z roviny principů harmonie přírody. Tedy aby vše, co děláme, bylo ve prospěch ostatních a celé společnosti. To je cíl, ke kterému nás příroda pomocí vln koronaviru posunuje.

Jak prakticky? Vše začíná na úrovni myšlenek – nenávistné myšlenky k druhým lidem se snažit nahradit pozitivními. Nevyužívat druhé ve svůj prospěch, ale na místo toho se snažit vytvářet dobré vzájemné mezilidské vztahy.