Vladimír Böhm

Další stát, nyní Německo spouští pilotní projekt tzv. univerzálního základního příjmu pro vybranou skupinku 122 lidi, kteří budou po dobu 3 let dostávat cca 30 000 kč bez jakýchkoliv podmínek. Je reálné do budoucna, aby lidé dostávali peníze k pokrytí svých základních životních potřeb, aniž by museli cokoliv dělat?

Co přesně znamená základní univerzální příjem (dále ZUP)

Základní nepodmíněný příjem (všeobecný základní příjem, univerzální základní příjem, občanský příjem, občanský plat, garantovaný příjem) je navrhovaný systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené státem nebo jinou veřejnou institucí ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek. Záměrem je doplnit a zlepšit současný sociální stát a zjednodušit složitý systém sociálního zabezpečení. Smyslem této dávky by bylo poskytnout základní zajištění živobytí každému, bez ohledu na věk, pohlaví, rodinné zázemí a příjmy ze zaměstnání nebo jiných zdrojů. zdroj citace odstavce z cs.wikipedia.org

Pokusy o vytvoření nového ekonomického podpůrného systému

Již sám titulek, že by každý člověk měl v zemi brát peníze a nemusel nic dělat, samozřejmě přináší přinejmenším úsměv a pochybnosti o duševním zdravím toho kdo to navrhuje. Pokud se ale s tímto konceptem seznámíme blíže zjistíme, že je to jedna z možných cest.

Svět nejen díky pandemii koronaviru prochází globální proměnou, jak na úrovni ekonomické, tak i sociální. Hospodářství a ekonomika v mnoha zemích začíná být nefunkční, pokud samozřejmě nebudeme tvrdit to, že zadlužování státu spolu s tiskem ničím nekrytých peněz je chytrým řešením a zajistí nám perspektivní budoucnost.

Dopady lockdownu v mnoha zemích přivádí firmy do krachu a následně lidi na pokraj neschopnosti pokrýt jejich základní životní potřeby. Právě proto je potřeba najít model, jak pomoci všem lidem zabezpečit jejich základní životní potřeby.

Namibie, Indie, Irán, Japonsko, Jižní Korea, Belgie, Bulharsko, Česko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené Království, Norsko, Maďarsko, Aljaška, Kanada, Austrálie, Brazílie. To je výčet zemí, kde již vznikla iniciativa k diskuzi nebo vlastní pilotní projekt k vyzkoušení tohoto nového modelu.

Revoluce nejen v sociální podpoře, ale hlavně v myšlení lidí

Jedná se o novou revoluční cestu podpory obyvatel státu. Aby mohla být implementována úspěšně, bude za potřebí spolu s ekonomickou proměnou podpory obyvatelstva vytvořit rozsáhlý vzdělávací systém pro všechny obyvatele země.

Dát lidem vzdělání, aby pochopili, jak žít v dnešní době, a hlavně jak správně využít čas ve prospěch společnosti, díky tomu, že budou doma. V příštím článku o ZUP příjmu si řekneme více o nutnosti přímého propojení ZUP se systémem vzdělávání obyvatelstva.