Vladimír Böhm

Ženy jsou do značné míry podobné přírodě. Dávají zrození životu, vytvářejí domov svým rodinám, stejně jako příroda vytvořila domov pro nás všechny. Mají schopnost porozumět tomu, co se děje, jaký je cíl a směřování rodiny, zrovna tak, jako je cíl a směřování našich životů.

Muži na rozdíl od žen mají tendenci být celý život dospělými dětmi, věnovat se svým zájmům a přátelům, chodit do práce. Mužům stačí žít pouze v tomto kruhu.

Žena umí procítit esenci a smysl života, vytvořit spojení v rodině. A zrovna tak je důležité vytvářet pozitivní spojení mezi lidmi ve společnosti.

Ženy v popředí

Proto ženy, které mají děti a rodiny, tedy vytvořily a udržují základní stavební prvek přírody – rodinu, by měly být v dnešní době v popředí, ve vedení států, škol a organizací. Protože tak, jak se starají o rodinu, dokáží přenést prospěch spojení a starostlivosti o druhé do míst, v nichž budou působit.

Díky vytváření pozitivního spojení ve společnosti od jejího základu dojde k její postupné nápravě. Každý se bude cítit a chovat lépe, když se ve společnosti budou uplatňovat principy starání se o druhé, takové jako když se matka stará o své děti a rodinu.