Vladimír Böhm

Celý den k nám přicházejí myšlenky a touhy, které formují naše chování a činy. Mohu ovládat myšlenky? Lze potlačit touhy? Co přichází dříve – myšlenka nebo touha? Základní otázky a odpovědi na toto esenciální téma, jež určuje naše životy.

Otázka: Můžeme ovládat či potlačit své touhy?
Odpověď: Příroda člověka vyvíjí, neboli ovládá skrze rozvíjení touhy. Máme čtyři základní stupně vývoje touhy, kterými každý z nás prochází. První základní touha je po jídle, sexu, rodině. Následně se rozvíjí druhá – po penězích, moci a slávě. Třetí po znalostech. Poslední čtvrtá touha je hlavní, k té nás předchozí touhy rozvíjely – je to touha po dosažení a pochopení smyslu života, proč na tomto světě jsme a co je cílem našeho života.

Touhy nelze potlačit přímo, že bychom je omezili, nerealizovali, ale můžeme rozvíjet správné touhy tím, že se dostaneme do vhodného prostředí pro jejich rozvoj.

Otázka: Co znamená rozvíjet správnou touhu?
Odpověď: Je to rozvíjení a dosahování čtvrté nejvyšší touhy, jež v člověku vyvolává otázku po smyslu a dosažení cíle života, toho, proč tu jsme.

Otázka: Mohu ovládat své myšlenky?
Odpověď: Ne. Všechny myšlenky, které k člověku přicházejí, nejsou jeho vlastní, ale pocházejí ze systému přírody, v němž žijeme. Jaké myšlenky k nám přijdou, nemůžeme ovlivnit. Na nás je do jisté míry, jaké myšlenky vybereme a realizuje.

Otázka: Co přichází k člověku dříve – myšlenka nebo touha?
Odpověď: Touha. Jaké myšlenky člověk následně vybere, tím rozvíjí danou touhu.

Otázka: Jaké jsou dobré myšlenky, jež bych měl realizovat?
Odpověď: Jsou to všechny myšlenky, které směřují k realizaci dobrých mezilidských vztahů a pomoci druhým lidem.

Otázka: Existují i špatné myšlenky? Jak je poznám?
Odpověď: Jakákoliv myšlenka, jejíž podstata tkví ve využití druhých lidi ve svůj prospěch, získaní výhody nad druhými, zkrátka cokoliv, co pomůže mně, ale ublíží druhým, je špatná myšlenka a neměli bychom ji rozvíjet a realizovat, ba naopak potlačit.