Vladimír Böhm

Celým světem v dnešní době hýbou opatření proti šíření koronaviru a hledání léku. Bohužel, jak ukazují zvyšující se čísla nakažených a úmrtí, nedaří se ani s pomocí roušek a uzavírání veřejných míst tato čísla snížit. Proč je tomu tak?

Koronavirus nemá biologický původ

Všechna současná opatření – roušky, omezení setkání – jsou na fyzické úrovni. Jsou důležitá a je samozřejmě potřeba je dle vládních nařízení dodržovat, ale nikdy nemohou koronavirus eliminovat, mohou pouze mírně snížit jeho šíření.

Koronavirus je reakcí přírody na kvalitu našich mezilidských vztahů. Příroda neustále vytváří harmonii na všech jejích úrovních – kamenné, rostlinné, živočišné a lidské.

Bohužel lidstvo a způsob našeho jednání zcela vybočuje z harmonie a jednoty, na níž je příroda postavena a kterou rozvíjí. Lidská společnost usiluje o získání výhody nad druhými ve svůj vlastní prospěch a z tohoto chování pramení narůstající nenávist mezi lidmi, jež se demonstruje ve světě prostřednictvím válek, protestů a utrpení.

Koronavirus se šíří na vyšší úrovni prostřednictvím našich nenávistných myšlenek k druhým lidem. Každá myšlenka, kterou vytvoříme a má základ v nenávisti či využití druhých lidí, způsobuje masivní šíření koronaviru. Kvalita našich myšlenek a vztah k druhým lidem je to, co ve skutečnosti rozhoduje o průběhu epidemie.

Jako když kape voda z kohoutku

Jak jsem uvedl výše, samozřejmě musíme vždy dodržovat aktuální nařízení a doporučení vlády a epidemiologů. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ve skutečnosti to je jako utírat vodu pod kapajícím kohoutkem. Louži je nutné odstranit, ale nezabrání to skutečné příčině.

Skutečná příčina a náprava je v kvalitě našich myšlenek směrem k druhým lidem, kdy nenávist k druhým musíme nahradit láskou a pokud toho nejsme schopni, minimálně za neutrální přístup. Na fyzické úrovni se musíme k druhým lidem snažit chovat pěkně a nikoho nevyužívat ve svůj vlastní prospěch.

Pouze tímto způsobem eliminujeme koronavirus na vyšší úrovni a zastavíme jeho šíření. Oprava kapajícího kohoutku je na každém z nás.