Vladimír Böhm

Jakkoliv to odporuje našemu racionálnímu rozumu a vnímání pomocí pěti smyslů, čím dál více vědců z celého světa se přiklání k teorii, že na pozadí hmoty a jejího vzniku je myšlenka.

Odkud pocházejí naše myšlenky? Jsem jejich zdrojem?

Myšlenky, které máme, nejsou naše vlastní. Přicházejí z reality přírody, která nás obklopuje, žijeme v ní a jsme její součástí. Můžeme to nazvat vyšším energetickým polem, kde jsme propojeni a ono nám neustále posílá všechny myšlenky, jež z nevědomosti označujeme za „naše“. Dobrá, špatná myšlenka či inovativní nápad, nic z toho není naše, vše jsme obdrželi.

Kde je tedy svoboda vůle a začínám „já“?

Dostáváme, v podstatě můžeme říci – jsme zasypání tisíci myšlenkami za den. Na nás je z nich všech zvolit a realizovat dobré myšlenky.

Tím vzniká další otázka: „Co jsou dobré myšlenky, jež následně vytvářejí dobrou realitu pro nás i pro ostatní?“ Jsou to všechny myšlenky, které mají základ ve vytvoření pozitivních vztahů s druhými lidmi. Mudrci nám dali již před mnoho tisíciletími návod na to, jak správně vybírat myšlenky.

Kontrolní mechanizmus pro správný výběr myšlenek, který utvoří pozitivní a pro všechny šťastnou realitu je: „Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě, nebo ještě přísnější a ve výsledku pro nás vytvářející lepší svět je: „Miluj bližního jako sebe sama“.

Naopak pokud podpoříme špatné myšlenky, jež ve své podstatě mají základ v nenávisti k druhým lidem, jejich využití, tím vytváříme realitu bolesti, utrpení a krizí pro všechny z nás.

Každý jsme odpovědný za současný stav světa

Pokud se podíváme na situaci ve světě, kdy neúspěšně bojujeme s pandemií koronaviru, stojíme na pokraji ekonomických a sociálních krizí, na mnoha kontinentech je hladomor nebo válečné konflikty, pak si přiznejme, že jsme jako lidstvo zatím absolutně selhali ve vytváření naší reality, tedy ve výběru správných myšlenek.

Výběr myšlenek je na každém z nás, každou vteřinu našeho života. Vybíráme-li myšlenky, jež následně vytvářejí pozitivní vztahy s druhými lidmi či naopak.