Jak zabránit osobnímu utrpení i přírodním katastrofám?

Zbavit se utrpení ve všech rovinách našeho života nemusí být pouhým přáním, ale realitou, kterou dosáhneme, pokud pochopíme základní zákony přírody, které bohužel zatím nechápeme. Pokud bychom je znali, žili bychom úplně jinak.

Náš svět, který vytváříme, včetně všech budovaných ekonomických a sociálních systémů, je postaven na získání výhod a profitu z ostatních lidí a přírody. Tento náš přístup je zcela opačný k integrálnímu a vzájemně se doplňujícímu uspořádání přírody, která je spojena do jednoho harmonického celku. Proto dostáváme rány a trpíme, jak na úrovni osobní, tak i sociální. Všechny přírodní katastrofy jsou korekce přírody na naše egoistické chování a činy.

Jak funguje příroda, aneb sami sobě zdrojem negativních událostí

Můžeme říci, že žijeme v jedné velké bublině, kterou nazýváme přírodou. Je to jeden obrovský zcela uzavřený systém, v němž působí absolutní zákony o vzájemném spojení a harmonii, neboli vyvážení. Pokud člověk v tomto systému udělá cokoliv, co poruší harmonii, přichází z tohoto systému reakce. Možná ne ihned, třeba v příštím životě, v další reinkarnaci či někomu jinému, ale odpověď formou kompenzace zpět přichází, protože tento systém je uzavřený a musí být vždy vyvážen.

Pokud uděláme v přírodě cokoliv negativního, dostaneme negativní odpověď, nikoliv jako trest, ale jako reakci a vyvážení našeho činu, aby byla zpět nastolena rovnováha.

Jak získat jistotu, že dělám vše v životě správně?

Možná si říkáte, to zní logicky a nechcete dělat nic negativního, ale přesto může vyvstat otázka: „Jak získám jistotu, že nikdy nedělám nic negativního?“ Kontrola je velmi jednoduchá. Chovejme se ke druhým lidem a přírodě vždy tak, abyste jim byli ku prospěchu.

Nejdůležitější je mít dobré myšlenky. Pokud ve chvíli, kdy se chystáme něco udělat, zkontrolujeme své myšlenky podle výše zmíněného principu „Bude moje jednání opravdu prospěšné pro ostatní?“, začneme tím úplně měnit náš přístup a plány k životu.

Takto proměníme sami sebe a celý svět okolo nás. Staneme se pozitivní změnou a budeme se aktivně podílet na vytvoření světa harmonie, ve kterém budeme moci všichni šťastně žít naplněný život ve všech rovinách.