Vladimír Böhm

Celý svět nyní zajímá, jak se zbavit koronaviru, který paralyzoval naše životy. Odkud se vzal a jak vznikají jeho mutace? Kdo je skutečně odpovědný?

Žádné tajné laboratoře, ale naše špatné mezilidské vztahy

Jak pohodlné by bylo svést to na někoho jiného, ukázat prstem. Bohužel pravda je jiná a líbit se nám moc nebude.

Naše špatné mezilidské vztahy, negativní myšlenky a přístup k druhým lidem se demonstruje na biologické úrovni ve formě virusů. Když rozvíjíme negativní myšlenky a špatně se chováme k druhým lidem, šíříme tím mezi lidmi virus.

Co si prakticky představit pod pojmem špatné mezilidské vztahy?

Koronavirus je biologickým vyjádřením našich nekorektních mezilidských vztahů na nejnižší úrovni v našem fyzickém světě. Jsou to myšlenky, kdy chce člověk využít druhé lidi k získání jakýchkoliv výhod pro sebe samého.

Proč se to děje zrovna v dnešní době?

Stejně tak, jako když roste dítě a rodiče na něj s narůstajícím věkem mají více a složitějších požadavků, tak i příroda, jejíž jsme součástí, vyvíjí na lidstvo větší tlak, aby nás posunula na další vývojový stupeň.

Lék na koronavirus

Příroda nám pomocí koronaviru ukazuje, jak špatné jsou naše mezilidské vztahy a nutí nás je napravit. Proto skutečný lék na koronavirus spočívá v nápravě našich mezilidských vztahů.

Prakticky – ve chvíli, když se nám v hlavě zrodí negativní myšlenka vůči druhým lidem, musíme ji ihned zahnat a nahradit ji pozitivní myšlenkou. Našim úkolem je naučit se měnit špatné myšlenky k druhým lidem na dobré.

Tohle je ale pro člověka velmi těžké, protože je to proti jeho přirozenosti. Proto by měl člověk vyhledat a být v prostředí, kde se rozvíjí pozitivní a lásky plný přístup k druhým lidem. O tom si řekneme více v dalším článku.