Vladimír Böhm

Lidé odpradávna chtěli rozšířit své vnímání. Lépe vidět, slyšet, cítit a hlavně vyvinout šestý smysl, který umožní vnímat skutečnou neomezenou realitu, tedy za hranice času i prostoru. Je to možné? Ano! Ale jinak, než jsme si mysleli.

Cesta prostřednictvím vývoje techniky

Limity, které máme, technika jen posunula dále. Samozřejmě máme dalekohledy, sonary a spoustu dalších zařízení, které dosah smyslů znásobí možná v tisících, ale opět je tam limit a vnímáme pouze nepatrnou část reality.

Omezení v naší přirozenosti

Vnímání reality a toho, co nám našich pět smyslů, senzorů předává, je limitováno programem, který je ukryt v naší hlavě – egem. Tento program pracuje podle jednoduchého principu – vnímá jen sám sebe. Tedy člověk myslí především sám na sebe a svůj profit a druhé lidi chce využívat k jeho dosažení. To je skutečný limit našeho vnímání reality.

Jak vypnout omezení

Vnímání celé reality můžeme postupně rozšiřovat, když se budeme snažit opustit svůj sebestředný zájem, myšlenky a činy a získávání výhod pro sebe.

Změníme-li své chování, tak aby naše myšlenky a následné činy naplňovaly potřeby druhých lidí a společnosti, v níž žijeme, pak vystoupíme z omezení našeho ega. Tímto způsobem prostřednictvím ostatních a společnosti začínáme postupně vnímat celou realitu, která není omezena předchozím úzkým sebestředným zájmem.

Základem je vytváření dobrých vztahů s druhými lidmi. Namísto toho, abychom druhé využívali pro naše vlastní potřeby, s každou myšlenkou a činem pro druhé na místo pro sebe poznáváme nekonečnou realitu bez omezení času a prostoru.