Vladimír Böhm

Drahá přírodo, udělila jsi nám prostřednictvím koronaviru velkou lekci. Žijeme v Tobě, jsme Tvojí součástí, Ty naší matkou, ale na to jsme zapomněli a chovali se, jako bys Ty měla poslouchat nás, a ne my Tebe.

Mysleli jsme si, že můžeme dělat všechno, co se nám zlíbí…
…drancovat přírodní zdroje pro náš zisk, válčit mezi sebou a zabíjet se navzájem, znečišťovat moře, kácet lesy, pro potěšení zabíjet zvířata, využívat jeden druhého pro svůj profit.

Teď jsme uvězněni v našich domovech a bojíme se o své životy
Ten scénář, co jsi vymyslela s tou koronou, by nevymyslel ani nejlepší režisér v Hollywoodu. Sedíme doma a bojíme se o svou budoucnost. Bojíme se onemocnět, bojíme se, že přijdeme o práci, bojíme se o naše životy.

Co máme dělat?
Nejprve jsme se snažili vrátit do původních kolejí a žít jako dříve, ale ty jsi rozhodla, že ne. Je tu další vlna koronaviru a vše je ještě horší. Můžeš nám prosím Tě říci, co po nás chceš, co máme teď dělat, abychom mohli žít beze strachu?