Vladimír Böhm

Celý svět obdivoval americký sen, zemi neomezených možností. Lidé přijíždějící z celého světa mohli realizovat své nápady, vize a pohádkově zbohatnout. Nyní jsme svědky začátku rozpadu této iluze, protože byla od začátku postavená na špatných základech.

Základy amerického snu, jež odporují přírodě

Rozvinutí egoistické podstaty jedince sehrálo v americké společnosti nebezpečný trik. Využívání ostatních k získání osobního prospěchu a vybudování americké snu jednotlivce na úkor ostatních se stalo běžnou praxí. Ve výsledku tedy rostl neustále extrémní sociální rozdíl mezi lidmi, který nyní eskaloval do takových rozměrů, že není udržitelný pro další život, a přicházejí změny.

Násilí v ulicích je jen důsledkem toho, co se v posledních desetiletích v USA kumulovalo. Myšlenka sjednocených zemí mluvící stejným jazykem je krásná, ale neudělá z Ameriky sjednocený národ, pokud základ amerického snu a její ekonomiky nebude postaven na prospěchu všem, ale prospěchu pár jednotlivců.

Sjednocení lidí musí být skutečné, takové jako v přírodě, kde jsou všechny části spojeny do jednoho celku a všichni žijí v jeho prospěch. Přesně takto se musí i lidé, nejen v Americe, ale kdekoliv ve světě, spojit, aby fungovali ve prospěch celé země, nikoliv svůj. Nestačí o tom mluvit či se tvářit, že tak činí, spojení se musí prakticky naplňovat.

Pokud Američané realizují myšlenku skutečného spojení mezi lidmi, přijmou integritu přírody jako vzor pro své chování, pak mohou být vzorem pro celé lidstvo. Pokud ne, pak jsou ohně, protesty a střelby bohužel předzvěstí ještě většího tlaku, který příroda vyvine, aby donutila nejen USA ke skutečnému sjednocení všech lidí mezi sebou a přírodou samotnou.