Inspirace dne – Trefa do černého, aneb Co znamená dělat správné věci v životě?

Jít naproti našemu osudu – dosáhnout smyslu a cíle života. Nedělat to, co si myslíme, že máme dělat, ale to, co po nás vyžaduje příroda. Co po nás tedy chce, co je tím smyslem života? Spojit se! Jak? Spojit se nad svoji egoistickou podstatou s druhými lidmi, žít naše životy tak, abychom ostatním pomáhali, nikoliv je využívali ve svůj prospěch. Žít v harmonii s ostatními a přírodou.