Vladimír Böhm

Existuje mnoho doporučení, jak si zajistit svůj šťastný život: Myslete pozitivně, přejte si a vaše přání se splní, vizualizujte si svůj šťastný život, … Proč tohle nefunguje?

Jak si vytvořit šťastný život

Svůj život si nemůžeme vytvářet v iluzích a fantaziích našich myšlenek. Žijeme ve fyzickém světě, a proto všechny pozitivní myšlenky a dobré skutky musíme prakticky realizovat směrem k druhým lidem v každodenním životě.

Pokud bude náš život založen na úsilí vytvářet dobré vztahy s druhými lidmi pomocí pozitivních myšlenek o druhých a praktických činech, jež tyto vztahy k nim vytvoří, pak se podílíme na vytváření dobrého života pro druhé, a tím se automaticky stane i náš život šťastným a naplněným.