Vladimír Böhm

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění byla v červnu 2020 důvěra veřejnosti v poslaneckou sněmovnu 32 % a v senát 36 %. Proč důvěra veřejnosti v politiky klesá, nejen u nás, ale i celosvětově?

Lidé požadují po vládě dobrý život, ale přichází zklamání.

Stejně jako děti po svých rodičích požadují zajištění dobrého života, tak i dospělí obracejí svůj zrak k vládě a politikům, aby jim zajistili podmínky pro plnohodnotný život. Bohužel se tak neděje. Žádná vláda neví jak, a proto nevytváří v lidech pocit stability a rozvoje země, takový aby lidé mohli být naplněni a žít spokojený život a nebáli se o svoji budoucnost. To přináší do společnosti frustraci, a proto důvěra v politiky a vlády po celém světě klesá.

Jaká vláda může uspět?

I kdyby se vláda a politici po celém světě snažili sebevíce, při současném způsobu myšlení nemohou uspět a přinést spokojený a šťastný život do země, z jednoduchého důvodu. Všechna jejich současná rozhodnutí jsou postavena na egoistickém základě, kdy se každý snaží získat výhodu sám pro sebe či pro svou zemi.

Potřebujeme politiky a vlády, jež budou vzdělány na základě znalostí o fungování přírody. V přírodě jsou všechny části spojeny do jednoho harmonického celku, kdy každý prvek prospívá druhému. Ve chvíli, kdy rozhodnutí vlády a politiků budou činěny na základě tohoto principu, tedy principu spojení, harmonie a altruismu přírody, začne se vytvářet správné pozitivní spojení mezi lidmi a zeměmi. To automaticky povede k nápravě krizí na všech úrovních – ekonomických, politických i přírodních.

Rozhodnutí každého politika, vlády a následně i jednotlivého člověka musí být vždy takové, aby sloužilo ku prospěchu všem lidem dané země, v globále pak celému světu. Není potřeba vymýšlet žádná speciální řešení a nápravy, stačí jen dodržovat a kopírovat základní zákon přírody, jenž jasné definuje, že základem všeho musí být naše dobré mezilidské vztahy a zájem všech o prosperitu země, více než o prosperitu a zisk vlastní.