Vladimír Böhm

Slavní, bohatí, špičkoví sportovci, herci, politici, světové autority a další známé osobnosti – mnoho z nich onemocnělo. Nikomu nepomůže sláva ani bohatství či vliv. Příroda skrze koronavirus posílá všem stejné poselství. Jak zní?

Všichni lidé jsou si rovni

Nezáleží na žádné z fiktivních hodnot, jež jsme tisíce let jako lidstvo budovali. Postavili jsme ploty, hranice, budovali hierarchie, někoho obdivovali a vyzdvihovali, jiné zatracovali. Nic z toho nemá pevný základ v přírodě, protože z jejího pohledu jsou si všichni lidé rovni. Každý je stejně důležitý.

Koronavirus posunuje lidstvo na nový evoluční stupeň

Můžeme si stěžovat, naříkat či bojovat, anebo se snažit pochopit, kam nás příroda pomocí koronaviru posunuje. Téměř 6000 let vývoje lidstva pod vlivem egoismu, který nás dostal na pokraj ekonomické a sociální krize, je u konce.

Člověk je součástí přírody, kde jsou všechny části spojeny do jednoho harmonického celku. Tak jako každá část v přírodě musí svojí činností a zapojením prospívat celku, tak musí i člověk prospívat společnosti, v níž žije. Namísto získání výhody pro sebe a na úkor druhých, musíme změnit své chování a začít se zajímat o to, jak prospívat celku společnosti a druhým lidem. A ne přemýšlet, jak druhé využít pro svůj prospěch, jako tomu bylo doposud. Takto jsme žili téměř 6000 let.

Jak sami určitě po přečtení posledního odstavce cítíte, žití dle principu přírody je dnešní společnost naprosto vzdálená. Nejen, že je vzdálená, ale je pro lidstvo nereálné takovou změnu provést dobrovolně. Proto příroda posílá katarzy, změnu a poposunuje nás dopředu pomocí koronaviru. Během pár měsíců nás virus začal zbavovat všeho nadbytečného a nutí nás orientovat se jen na to, co je pro náš život důležité. A to jsme teprve na začátku změn.

Izolace od společnosti nepomůže

I kdyby si někdo postavil izolovanou základnu na Měsíci či pod mořem, stejně by i bez styku s ostatními koronavirus časem dostal. Koronavirus není epidemie, ale kód přírody, jenž nás vede na další vývojový stupeň.

Jediné, co nám proti koronaviru pomůže, je spojit se

Snažit se vytvořit mezi lidmi takové spojení, abychom si navzájem pomáhali a podporovali se. Tím budeme probouzet pozitivní sílu přírody a jedině tak se můžeme koronaviru zbavit natrvalo.