Vladimír Böhm

Odhalování přírodních zákonů postupuje spolu s vývojem lidstva. Tak, jak vzpomínáme na Isaaca Newtona, když v 17. století objevil a popsal základní fyzikální zákony, zrovna tak budeme vzpomínat na 21. století, kdy lidstvu bude díky koronaviru rozkryt na lidské úrovni hlavní přírodní zákon pro náš budoucí život.

Konec období sebezájmu

Mysleli jsme si, že můžeme cokoliv – drancovat přírodu a její zdroje, využívat ostatní lidi – vše jen proto, abychom se každý sám za sebe měli dobře. Středem našich životů byl sebe zájem a soustředění se na osobní prospěch. Mírou úspěchu a hlavní hodnotou společnosti se staly peníze. Kam nás to dovedlo? K ekonomickým, politickým a hospodářským krizím v celém světě, protestům, střelbě v ulicích.

Žádní politici ani světové organizace nemají návod, jak se z těchto problémů dostat. Příroda sama nám přichází pomoci a pro nás ne zrovna příjemnou formou – pomocí koronaviru – nás posunuje na nový vývojový stupeň lidstva k plnému odhalení jednoho z hlavních přírodních zákonů.

Přírodní zákon o vzájemném spojení

Vše, co je v přírodě, je propojeno do jednoho celku na všech jejích úrovních – kamenné, rostlinné, živočišné i lidské. Vzniklá situace, myšlenka nebo čin v jedné části světa ovlivní celý svět.

Zákon o vzájemném spojení a ovlivnění všech částí tu vždy byl, jen jeho demonstrace nebyla okamžitá. To se v dnešní době mění a my téměř okamžitě uvidíme, jak ho používáme, neboli naši akci a reakci přírody.

Můžeme zákon využít nesprávným způsobem. Chtít se navrátit k našemu původnímu myšlení a chování, kdy je středem naše ego, sebezájem a využívání druhých ve svůj prospěch. Pak ihned zákon o spojení aktivuje korekci na naše nevhodné chování ve formě dalších vln koronaviru či přírodních katastrof.

Nebo ho využít správným způsobem. Snažit se vytvořit správné mezilidské vztahy, žít s druhými lidmi a s přírodou v harmonii. V tom případě bude aktivována vyšší pozitivní síla přírody nazývaná láska a díky tomu dojde k postupné nápravě všech problémů současné doby, od ekonomických až po ekologické a sociální.