Vladimír Böhm

Pokračující druhá vlna koronaviru přináší do naší společnosti velkou transformaci. Dalším z projevů změn společnosti je, že lidé po celém světě opouštějí středy velkoměst a stěhují se na jejich okraj či vzdálenější periferie. Prázdná náměstí a obchodní centra před pár měsíci byly pouhou předzvěstí.

Pokračující trend vylidnění

Nejprve jsme byly překvapeni vidět prázdné ulice, obchodní centra, stadióny, kina atd. nikdo tomu nemohl uvěřit že to nastalo. Koronavirus udělal obrovskou transformaci a pokračuje v ní. Nechal nás sedět doma a odřízl od všeho co není potřebné pro náš život.

Virtuální práce nastupuje naplno

Transformace společnosti nabírá na obrátkách. Otazník likvidace nevisí jen na nepotřebných obchodních centrech, ale také nad kancelářemi pro pracovní pozice jenž již není nezbytně nutné fyzicky vykonávat. Tisíce kancelářských budov začnou postupně zít prázdnotou. Díky internetu lze komunikovat skrze videokonference, dokumenty posílat elektronicky. Úřady, kanceláře vše se přenese do virtuálního prostředí.

Co nás čeká dále?

Všechna opatření jako jsou roušky, omezení setkávání, budoucí vakcína na koronavirus, to vše není řešením, pouze zmirňuje nebo řekněme zpomaluje probíhající transformaci celého lidstva.

První milník, jenž nás nyní čeká je uvědomit si tuto změnu a na místo požadování likvidace koronaviru a návratu do původního života se zeptat sami sebe: „Proč se tohle všechno děje, co po nás příroda chce?“

Ve chvíli kdy se takto zeptáme, budeme schopni naslouchat skutečné příčině koronavirů a všech přírodních korekcí, kterými nás příroda nutí k tomu, abychom změnili naši podstatu a naše egoistické chování na kterém je celá společnost postavena. Poselství přírody jenž je jeden propojený celek je jasné.

Člověk musí žít v harmonii s ostatními lidmi a přírodou samotnou, nikoliv využívat druhé a přírodu ve svůj prospěch.