Vladimír Böhm

Covid19 není jen další světovou pandemií, ale je milníkem ve vývoji naší společnosti, transformaci a změně našich životů. Ať již média, vlády a odborníci tvrdí cokoliv, nacházíme se uprostřed pozitivního kolapsu – změny ekonomického, politického a sociálního rozsahu. Proč je toto zhroucení pozitivní?

Nová společnost fungující na principech přírody

Nyní se mění samotný základ způsobu našeho života, kdy v současnosti navzájem mezi sebou soupeříme o zdroje a prostředky k přežití. Příroda nás pomocí událostí spojených s koronavirem postrkuje k novému skutečnému způsobu života. Takovému, který bude postaven na nesobeckém základu, kdy se budou lidé vzájemně podporovat, nikoliv vzájemně využívat. Namísto toho, abychom usilovali o získání výhody nad ostatními, budeme se snažit dělat vše pro to, abychom prospívali celé společnosti. Takto fungují všechny části v přírodě a tam jsme nyní okolnostmi vedeni i my. Je to cíl a jediný možný model pro naše přežití.

Nebojme se opustit naši kuklu

V současnosti jsme jako motýl před zrozením uzavřeni v naší kukle jménem egoismus. Všechny myšlenky jsou směřovány jen ve prospěch sebe sama, což je ve výsledku příčinou všech utrpení na světě.

Příroda nás tlačí opustit kuklu, stejně jako to musí udělat motýl, aby v plné kráse a síle mohl poznat svět. Poznal celý skutečný svět a sám se světu ukázal ve své kráse. Změně můžeme jít vstříc tak, že se nebudeme držet našich starých egoistických životů a přístupů, ale zevnitř zatlačíme, aby kukla ega praskla.

Jak opustit a zatlačit na kuklu zevnitř prakticky?

Začněme vytvářet s druhými lidmi harmonické vztahy, tedy jednat a chovat se ke všem lidem jako k vlastní rodině. Nedělat druhým lidem to, co nechceme, aby dělali oni nám. To je opuštění kukly, zrození člověka do jeho skutečné podoby a vytvoření nového světa postaveného na principech přírody, harmonie a štěstí. Ve chvíli, kdy opustíme kuklu, zmizí koronavirus a poznáme skutečný život.

Éra ega, kapitalismu končí, přichází doba spojení a nové společnosti.