Vladimír Böhm

S postupující druhou vlnou koronaviru se objevují i zaručené zprávy o původu a poslání koronaviru – tajné laboratoře, politická spiknutí, ovládání tajných spolků. To vše je jednoduší přijmout než základní poselství, jež nám příroda pomocí koronaviru předává.

Příroda nám prostřednictvím koronaviru ukazuje, jak špatné máme mezilidské vztahy, jež odporují podstatě přírody samotné. Lidstvo je součástí jednoho integrálního celku přírody, kde všechny částí musí pracovat v jeho prospěch a být mezi sebou harmonicky propojeny.

My ale žijeme a chováme se přesně proti tomuto hlavnímu přírodnímu zákonu. Místo, abychom si pomáhali, vzájemně se využíváme, na místo spolupráce si konkurujeme atd. Proto příroda aktivuje takové prostředky, aby nás popostrčila ke správnému chování. Pokud nezměníme své chování, vlny koronaviru nás budou více a více sužovat.

Co přesně musíme změnit?

Musíme napravit naše mezilidské vztahy, chovat se k druhým lidem tak, jak se chováme k rodině, vlastním dětem. Takové chování vytvoří harmonii ve světě, mezi lidmi a přírodou. Pak koronavirus a všechny ostatní korekce ze strany přírody směrem k lidstvu ve formě přírodních katastrof ustoupí.