Vladimír Böhm

Ještě před pár desítkami let lidé věřili v nadpřirozené síly, ať už čarodějnice, démony, víly, skřítky a další pohádkové postavy. Věřili také mnohem více ve vyšší sílu a její řízení pomocí dobra a zla. Když byly blesky a hromobití, „bůh se na nás zlobil a seslal trest“, když pršelo v období sucha, byla to „boží milost zaslána k lidu“ atd. Pravdou je, že interpretace přírodních úkazů našich předků byla skutečnosti mnohem blíž, než je interpretace pomocí vědy a znalostí v dnešní době. Proč?

Bůh není stařík na obláčku, ale vyšší síla přírody

Existuje vyšší síla, kterou každý národ a vyznání pojmenovává a popisuje po svém. Pokud použijeme nám a objektivní pravdě nejbližší, je tu vyšší síla, v které žijeme, a ona řídí naše životy. Je to příroda sama. Člověk je její součástí a podléhá jejím zákonům. Z tisíců přírodních zákonů známe pouze pár základních na fyzické úrovni. Proto nechápeme, co se ve světě ve skutečnosti děje, kam nás příroda jako lidstvo směřuje. Většina lidí neví, co je smyslem a cílem života, cílem, ke kterému nás příroda popostrkuje.

Zkoumáme následky, ale nechápeme příčinu

Koronavirus unikl z laboratoří, extrémní výkyvy teplot jsou díky znečištění ovzduší a spousta dalších vědeckých zdůvodnění toho, proč se děje to, co se děje. Ano, samozřejmě mají vědci a lékaři pravdu ve výsledcích které prezentují. Problém je v tom, že se jedná pouze o interpretaci následku, nikoliv skutečné zdrojové vyšší příčiny.

Co je skutečnou příčinou extrémních zásahů přírody?

Příroda je jeden propojený systém, jenž v každou chvíli vytváří rovnováhu mezi všemi jeho úrovněmi – kamennou, vegetativní, zvířecí a lidskou. Všechny úrovně jsou propojeny do jednoho harmonického celku, až na člověka. Člověk žije přesně proti podstatě spojení a harmonii v přírodě. Místo toho, abychom žili a prospívali celku společnosti, každý se snaží získat výhodu pro sebe nad druhými.

Příroda na naše chování reaguje

Vyšší síla přírody není onen zmíněný stařík na obláčku, jenž by za prohřešky trestal lidi blesky, hurikány či sesláním koronaviru.

Vyšší síla příroda nás vede k dosažení harmonie mezi sebou a přírodou samotnou. Popostrkuje nás, abychom se změnili a správně se zapojili do celku přírody, žili ve prospěch ostatních lidí, společnosti a v harmonii s přírodou samotnou, dosáhli smyslu a cíle života. Protože tak nečiníme a jdeme obráceným vývojem, přicházejí korekce přírody – přírodní katastrofy, koronavirus a další, abychom se změnili.

Je to jako, když maminka říká dětem: „Pokud nebudeš dělat to, co máš, dostaneš na zadek“. Protože jako lidstvo nerespektujeme hlavní zákon přírody, který jasně hovoří o tom, že všechny části musí být spojeny a prospívat celku, přicházejí korekce.

Zatím posloucháme jen tehdy, když dostaneme na zadek

A co se stane, když přijde tsunami, druhá vlna koronaviru či další korekce nazývaná „přírodní katastrofou“? Poslechneme přírodu. Opustíme své egoistické zájmy a lidé po celém světě se začnou spojovat, pomáhat si, vysílat humanitární pomoc a nezištně pomáhat druhým.
To je přesně to, k čemu nás příroda vede.

K cíli a smyslu života budeme dovedeni

Vytvořit správná mezilidská spojení, pomáhat si navzájem, žít ve prospěch společnosti a v harmonii s přírodou. To je cíl a smysl života každého člověka. Příroda nás tam směřuje a je jen na nás, jakou cestu zvolíme. Můžeme jít v souladu s přírodou a urychlit naši změnu, nebo zůstat ve starých kolejích, pak nás příroda pomocí dalších koronavirových vln k cíli popostrčí. Buď to půjde po dobrém či po zlém…