Vladimír Böhm

V tyto dny se rodíme do nového světa. Jako dítě při porodu křičíme a nechceme změnu. Nevíme, že je to změna k lepšímu. Starý svět znamená opuštění primárního zájmu o sebe, pro sebe a získání výhod nad druhými, jenž vždy vedlo k utrpení, válkám a krizím.

Svět bez válek, utrpení a krizí. Tam nás příroda nyní „bolestivou“ cestou skrze koronavirus postrkuje a vyžaduje naši součinnost. Musíme být podobní přírodě. Žít v harmonii s ní a druhými lidmi. Respektovat naše vzájemné rozdíly a snažit se žit ve prospěch společnosti a ostatních.