Vladimír Böhm

Lékaři po celém světě se snaží najít vakcínu proti koronaviru. Ve chvíli, kdy se objeví vakcína, vznikne další mutace viru, pro niž bude ještě obtížnější najít další vakcínu a tak to bude neustále pokračovat. Boj proti koronaviru nevyhrajeme, pokud nepochopíme jeho skutečnou příčinu.

Koronavirus je biologický program přírody, prostřednictvím kterého nás příroda nutí, abychom se vyvinuli jako lidstvo na další vývojový stupeň. Příroda je jeden propojený integrální systém, ve kterém musí být všechny části harmonicky propojeny do jednoho celku.

Každá část v přírodě na úrovni kamenné, rostlinné a zvířecí musí svým chováním podporovat harmonii a součinnost celého systému. To funguje na všech úrovních, až na člověka. Člověk je egoistický a zajímá se primárně o svůj vlastní profit na úkor ostatních.

Tím porušuje rovnováhu a vývoj v přírodě. Právě prostřednictvím koronaviru příroda tlačí lidstvo, aby opustilo egoistické chování a začlenilo se do systému přírody. Nesmíme využívat druhé lidi ve svůj prospěch, produkovat nadbytečné výrobky, drancovat planetu.

Cílem změn, kam nás koronavirus tlačí, je postoupit na novou úroveň – stát se skutečným člověkem, být zapojený do rozvoje společnosti a podporovat její rozvoj tak, aby měl každý člověk zabezpečeny svoje základní životní potřeby.

Stejně jako když rodiče požadují určitou práci po svém dítěti, má dítě volbu, zda to udělá po dobrém či po zlém, tak i po nás příroda požaduje tuto změnu v každém z nás. Na nás je volba, zda se budeme dobrovolně podílet na této změně nebo pomocí koronaviru a dalších krizí nás k tomu dovede.