Vladimír Böhm

Po mnoho století platilo pravidlo, že krize byla příležitostí ke zbohatnutí. V minulosti v době krizí zbohatlo nejvíce lidí. Jedni chudli a prodávali své majetky, druzí nakupovali a bohatli. Proč následující krize bude jiná a nikdo nezbohatne?

Příroda popostrkuje lidstvo pomocí korekce ve formě koronaviru do poslední vývojové fáze člověka, jejímž cílem je změna egoistické podstaty člověka na altruistickou.

Příroda po nás vyžaduje, abychom se jí staly ekvivalentní. V přírodě je harmonicky propojena každá část s druhou a funguje ve prospěch celku. Toto směřování přírody probíhá již téměř 6000 let a i my jsme tlačeni k této změně. Protože ji nechceme vykonat dobrovolně sami, jsme popostrkováni pomocí přírodních katastrof, krizí a válek.

Jsme poslední generací, za kterou se tato změna uskuteční, ať chceme či nikoliv. Koronavirus jako biologický program přírody odstraní vše, co má egoistický základ. Egoistické mezilidské vztahy, společnosti, vládní zřízení, jednoduše vše, co nemá za cíl podporovat plnohodnotný život každého člověka na zemi, bude koronavirem odstraněno.

Již nyní jsme svědky uzavírání společností, jež produkují nadbytečné a nepotřebné věci, a tento trend bude pokračovat.

Na této krizi, která bude milníkem ve vývoji lidstva, již nikdo nezbohatne. Dostáváme příležitost se aktivně zapojit a přemýšlet, jak každý z nás může pomáhat druhým lidem a prospívat celku společnosti.

V tom tkví naše budoucí společné bohatství, jež bude vycházet nikoliv z peněz, ale z harmonických vztahů mezi lidmi.