Vladimír Böhm

V dnešní době se nám odhaluje přírodní zákon, jenž byl před námi v průběhu tisíciletí skryt a na jeho pochopení a dodržování závisí naše další přežití. Je to zákon o vzájemné odpovědnosti. Je základním stavebním prvkem celého vesmíru a vysvětluje, že každá část je odpovědná za druhou.

Co to znamená?

Všechny úrovně našeho bytí – kamenná, rostlinná, živočišná i lidská úroveň – jsou vzájemně propojeny do jednoho celku. Vše je nejen propojeno, ale každá část je odpovědna za druhou. Člověk je na nejvyšší vývojové příčce, a proto cokoliv udělá, ovlivní všechny nižší části a ostatní lidi.
Jakákoliv myšlenka a čin člověka ovlivňuje ostatní. V dřívější době nebyla vidět souvislost mezi myšlenkou, činem a následkem člověka. Dnes se zrychluje čas a o čemkoliv přemýšlíme nebo co děláme, rychleji ovlivňuje celou realitu.

Vzájemná odpovědnost spočívá v uvědomění si tohoto propojení a nápravě vlastních myšlenek a činů směrem k ostatním. Jak myslíme a cokoliv uděláme, ovlivňuje celý svět. Jednotlivec každou myšlenkou a činem buď svět napravuje, nebo poškozuje.

Jak v praxi?

V každodenním životě můžeme provádět kontrolu svých myšlenek a činů, aby byly v souladu s postojem: „Nedělej druhému to, co nechceš, aby dělal někdo tobě“ a rozvíjet „Cokoliv chci pro sebe, chci i pro ostatní“.